www.koskinverkko.com

koskinverkon etusivulle

Keskustelun etusivulle
Avaa ketjutetussa näkymässä

Virheiden korjaaminen (Yleistä keskustelua)

kirj. Pauli Kiuru, 09.01.2018, 06:42 @ Pälkäneeltä päin

Ehkä tästä on apua tietojen korjaamiseen.

Anna suostumukseksi potilastietojesi käyttöön => voit nyt vaatia tiedon korjaamista => voit perua suostumuksen, milloin tahansa Omakannassa tai terveydenhuollossa.

Henkilötietolaki 29 §

Tiedon korjaaminen

Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto. Rekisterinpitäjän on myös estettävä tällaisen tiedon leviäminen, jos tieto voi vaarantaa rekisteröidyn yksityisyyden suojaa tai hänen oikeuksiaan.

Jollei rekisterinpitäjä hyväksy rekisteröidyn vaatimusta tiedon korjaamisesta, hänen on annettava asiasta kirjallinen todistus. Todistuksessa on mainittava myös ne syyt, joiden vuoksi vaatimusta ei ole hyväksytty. Rekisteröity voi saattaa asian tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi.

www.kanta.fi => Potilaan oikeudet Potilastiedon arkistossa:

Potilaalla on lakien (henkilötietolaki ja laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä) mukaan oikeus:

- tarkistaa tiedot, jotka hänestä on tallennettu Potilastiedon arkistoon ja Tiedonhallintapalveluun

- saada tietää, kuka on käyttänyt ja kenelle on luovutettu hänen Potilastiedon arkistoon ja Tiedonhallintapalveluun tallennettuja tietojaan

- vaatia virheellisen tiedon korjaamista

  luettu 1494 kertaa

Koko viestiketju:

 

Keskustelun etusivulle
106511 viestiä 8462 viestiketjussa, 128 rekisteröitynyttä käyttäjää, 10 verkossa (0 rekisteröitynyttä, 10 vierasta)
Ota yhteyttä!