www.koskinverkko.com

koskinverkon etusivulle

Keskustelun etusivulle
Avaa ketjutetussa näkymässä

GCM-sopimus ja nuorisopillistuma (Yleistä keskustelua)

kirj. Pauli Kiuru, 14.11.2018, 23:06 @ Pälkäneeltä päin

Asia on noussut esiin pari kertaa täysistunnossa. Tässä vähän lisätietoa:

Mikä on GCM?

Kyseessä on turvallista, järjestäytynyttä ja sääntöjenmukaista siirtolaisuutta koskeva globaali kompakti, joka on YK:n jäsenmaiden kesken neuvoteltu poliittinen asiakirja. Se on eräänlainen viitekehys, joka määrittelee keskeiset muuttoliikkeitä koskevat kysymykset ja keinoja reagoida niihin vastaanottaja-, kauttakulku- ja lähtömaiden kannalta toimivalla ja kestävällä tavalla.

Asiakirja ei ole oikeudellisesti sitova sopimus eikä edellytä muutoksia Suomen lainsäädäntöön.

Englanniksi Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration.

Miksi GCM?

Muuttoliikkeitä on aina ollut syiden vaihdellessa. Niistä tulee voida keskustella ja neuvotella kansainvälisellä tasolla, koska ne koskettavat useita maita ja edellyttävät kansainvälistä yhteistyötä.

Kompaktin tarkoituksena on vastata maailmanlaajuiseen haasteeseen yhdessä, maailmanlaajuisesti. Samalla pyritään näkemään myös siirtolaisuuden hyvät puolet ja mahdollisuudet. Tavoitteena on etsiä keinoja, joilla muuttoliikkeitä voitaisiin yhdessä hoitaa parhaalla mahdollisella tavalla kaikkien eduksi – ennen kaikkea niin, että muuttoliike on turvallista, järjestäytynyttä ja sääntöjenmukaista.

Mitä GCM sisältää?

Asiakirjassa määritellään yhteinen visio ja johtavat periaatteet sekä yhteistyön viitekehys, johon sisältyy 23 tavoitetta. Ne kattavat koko siirtolaisuussyklin lähtösyistä mahdollisiin palautuksiin. Tavoitteet koskevat muun muassa tiedon keruuta ja jakamista, siirtolaisten tunnistautumista, haavoittuvassa asemassa olevia, ihmiskaupan ja -salakuljetuksen estämistä, rajavalvontaa, kotouttamista ja peruspalveluita, siirtotyöläisten vahvuuksien tunnistamista sekä palautuksia. Lopussa hahmotellaan toimeenpanoa ja seurantaa.

Joutuuko Suomi avaamaan ulkorajat?

Sopimuksella ei puututa kansalliseen suvereniteettiin. Suomi päättää jatkossakin ulkorajojensa valvonnasta ja siitä keitä ja miten tänne pääsee.

Tavoitteena on sääntöjenmukainen ja sen myötä turvallinen siirtolaisuus. Olemassa olevia muuttoliikkeitä pyritään hallitsemaan järkevällä tavalla.

Miten ja milloin GCM hyväksytään?

Asiakirja hyväksytään poliittisella tasolla korkean tason konferenssissa Marokon Marrakeshissa 10.-11.12.2018. Lopullinen hyväksyntä tapahtuu tämän jälkeen YK:n yleiskokouksessa.

Miten kompaktia on valmisteltu Suomessa?

Neuvotteluihin on osallistuttu ulkoministeriöstä virkamiestasolla. Neuvotteluprosessin aikana on konsultoitu muita ministeriöitä sekä sidosryhmiä (kuten kansalaisjärjestöjä, tiede- ja tutkimusyhteisöä sekä työmarkkinajärjestöjä).

Eduskuntaa informoitiin E-kirjeellä (kirjattu 5.6.2018), minkä jälkeen ulkoasiainvaliokunta totesi 15.6. ja hallintovaliokunta 5.9., ettei asian johdosta ryhdytä toimenpiteisiin. Asiasta tullaan lähettämään jatkoE-kirje eduskunnalle ministerivaliokunnan käsittelyn jälkeen marraskuussa.

Mitä hyväksymisen jälkeen?

Hyväksymisen jälkeen kompaktia sovelletaan kansallisella, alueellisella ja globaalilla tasolla ratkaisuiden löytämiseksi yhteistyön voimin. YK-järjestöt ja yhteiskuntien koko kirjo, kuten paikallistaso, yritykset ja kansalaisjärjestöt, pyritään saamaan mukaan. Tuloksia arvioidaan kansainvälisesti neljän vuoden välein.

Loppuasiakirja on poliittinen sitoumus eikä se ole oikeudellisesti sitova sopimus. Asiakirja sisältää 23 erikseen mainittua tavoitetta, joiden täytäntöönpanosta sovitaan erikseen. Asiakirja ei edellytä muutoksia Suomen lainsäädäntöön ja Suomi päättää erikseen normaalin lainsäädäntöprosessin kautta mahdollisista oikeudellisista sitoumuksista.

Ketkä ovat jäämässä pois?

USA ei lähtenyt neuvotteluihin mukaan ja Unkari ilmoitti irrottautuvansa heinäkuussa alustavasti hyväksytystä tekstistä. Itävalta ilmoitti lokakuun lopussa, ettei se tule mukaan GCM:ään ja vastaavia kantoja on esitetty epävirallisesti ainakin Australiassa, Puolassa ja Tshekissä.

Sopimusteksti löytyy Marrakeshin konferenssin sivuilta:

http://www.un.org/en/conf/migration/global-compact-for-safe-orderly-regular-migration.shtml

  luettu 838 kertaa

Koko viestiketju:

 

Keskustelun etusivulle
107439 viestiä 8510 viestiketjussa, 131 rekisteröitynyttä käyttäjää, 12 verkossa (0 rekisteröitynyttä, 12 vierasta)
Ota yhteyttä!