www.koskinverkko.com

koskinverkon etusivulle

Keskustelun etusivulle
Lineaarinen

Rahaton yhteiskunta - tulevaisuutemme? (Yleistä keskustelua)

kirj. Rahajärjestelmä, 31.07.2017, 22:40

Ihmiskunta ei voi pärjätä nykyisellä järjestelmällä, koska maailma, jossa on satoja valtioita, on pakostakin aina sotia. Ihminen ei voi laajentua avaruuteen kovin helposti jos ihmiskunnassa on useita kansallisvaltioita - lopulta ihminen sotii avaruudessakin keskenään.

Rahajärjestelmä edistää lyhytnäköisyyttä, nopeita voittoja, sotimista eikä täten keskity sellaisiin asioihin, joista voisi olla ihmiskunnalle pidemmällä aikavälillä suurta hyötyä kuten avaruusteknologian kehittäminen, sairauksien tutkiminen jne.

Rahajärjestelmän takia maailmassamme tulee olemaan aina köyhyyttä, ympäristön tuhoamista, nälänhätää sekä oman edun tavoittelua. Nykyinen järjestelmä tuhoutuu lopulta omaan mahdottomuuteensa, joka tietää hyvin mahdollisesti ihmiskunnan loppua.

Tähän mennessä paras ratkaisu kaikkiin nykyisiin ongelmiin on The Venus -projekti.

Nykyiset globaalit ongelmat vaikuttavat nopeasti ihmiskuntaan. Muun muassa sodat, sairaudet, nälänhätä, ympäristön saastuminen, ilmastonmuutos ja eriarvoisuus aiheuttavat pitkän luettelon globaaleista haasteista, joihin meidän täytyy puuttua pikaisesti ennen kuin mahdollisesta katastrofista tulee väistämätön.

Riippumatta poliittisesta filosofiasta, uskonnollisista vakaumuksista tai sosiaalisista tavoista - kaikki sosioekonomiset järjestelmät riippuvat luonnonvaroista, kuten puhtaasta ilmasta ja vedestä, viljelysmaasta sekä välttämättömästä teknologiasta ja henkilöstöstä ylläpitämään korkeaa elintasoa.

Modernilla yhteiskunnalla on pääsy kehittyneeseen teknologiaan joka voi tarjota elintarvikkeita, vaatteita, asuntoja, lääketieteellistä hoitoa, koulutusjärjestelmän ja edistää saastumatonta uusiutuvaa energiaa, kuten geotermistä energiaa, aurinkoenergiaa, tuulienergiaa ja vuorovesienergiaa.

Modernin yhteiskunnan ansiosta on mahdollista että jokainen maapallolla voi nauttia erittäin korkeasta elintasosta, joita vauras sivilisaatio voi tarjota. Tämä voidaan saavuttaa tieteen ja teknologian älykkäästä sekä inhimillisestä soveltamisesta.

Luonnollisia henkilöitä sekä etujärjestöjä säännellään laeilla jotka vaativat mahdollisimman suurta voittoa. Nämä lait ovat luontainen osa rahajärjestelmää. Rahajärjestelmän perusperiaatteet vaativat eksponentiaalisista kasvua kaikin kustannuksin aiheuttaen taloudellisia romahduksia, kuten USAn 1930-luvun lama ja vuosien 2007-08 rahoituskriisin.

Kansakunnat on erotettu rajoilla ja uskomuksilla, joiden vuoksi meidän on mahdotonta päästä asiaankuuluvissa ratkaisussa pidemmälle jakautumatta ideologisesti. Useimmat nykyisistä ongelmistamme ovat teknisiä, mutta etsimme edelleen ratkaisua poliittisin keinoin. Meidän on hyväksyttävä, että näiden maailmanlaajuisten uhkien poistaminen edellyttää metodologioiden käyttöä huolimatta henkilökohtaisista mielipiteistä.

The Venus -projekti ehdottaa kokonaisvaltaista lähestymistapaa globaalilla sosioekonomisella järjestelmällä, jossa hyödynnetään uusinta teknologista ja tieteellistä kehitystä, joka tarjoaa korkeimman mahdollisen elintason kaikille ihmisille maapallolla. Ehdotettua järjestelmää kutsutaan resurssipohjaiseksi taloudeksi. Termin ja merkityksen loi Jasques Fresco, The Venus -projektin perustaja.

Resurssipohjaisessa talousjärjestelmässä kaikki tavarat ja palvelut ovat kaikkien saatavilla ilman että tarvitsee maksaa, hyvittää, tehdä vaihtokauppaa tai muuta vastaavaa. Tämän saavuttamiseksi kaikki resurssit ovat julistettava kaikkien maapallon asukkaiden yhteiseksi perinnöksi. Uusimpien tieteellisten ja teknologisten ihmeiden avulla, ihmiskunta voi saavuttaa erittäin korkean tuottavuuden ja luoda runsaasti resursseja.


https://www.thevenusproject.com

  luettu 902 kertaa

Rahaton yhteiskunta - tulevaisuutemme?

kirj. ajatuksia aiheesta, 01.08.2017, 10:44 @ Rahajärjestelmä

Tavallaan olen osittain samaa mieltä keskeisistä ongelmista ja siitä millaista hyvinvointia paremmalla hallinnolla ihmiskunnan olisi mahdollista saavuttaa, mutta muutama ajatus herää.

Ensinnäkin rahajärjestelmä ei ole mielestäni minkään este. Sehän on yksinkertaisuudessaan järjestelmä, jolla mahdollistetaan eri suuruisten suoritusten yhteismitallistaminen ja tehokkaampi vaihdanta. Rahan demonisointi on jotenkin aina tuntunut hyvin kummalliselta, kun todellisuudessahan se on vain väline. Negatiiviset asiat joista usein puhutaan rahan yhteydessä kuten ahneus, liioittelu, talouskasvun vaatimus (negatiivisuus kyseenalaista), puute jne. ovat ihmisen tai yhteiskunnan ominaisuuksia ja ne olisivat olemassa myös ilman nykyisenkaltaista rahaa.

Ihminen on perusluonteeltaan laiska. Raha on kuitenkin helppo väline ihmisen motivointiin, työn ja palkkion välinen yhteys kannustaa ahkeruuteen, saat työstäsi kompensaatiota, jonka voit kuluttaa asioihin jotka koet tärkeäksi. Miten ilman rahaa kaikille kuuluvat resurssit jaettaisiin, miten hoidettaisiin vapaamatkustajien ongelma, ja miten suhtauduttaisiin ihmisten erilaisiin preferensseihin. Joku haluaa päihteitä, toinen lukea kirjoja, kolmas matkustaa ja nähdä asioita, neljäs säästää ja sijoittaen kasvattaa taloudellisat turvaansa. Kuka sanoo mitä ihmiset yhteisillä resursseillaan saavat tehdä ja paljonko kukakin niitä käyttää? Tässä ollaan vaarassa lipsua totalitarismiin, jossa ihmisten todellinen päätösvalta elämästään kapenee. Kuka päättää johtajat, ja miten heidät valitaan: edellä kuvaamani päätökset ovat mitä suurimmassa määrin poliittisia, eivät ainoastaan teknisiä ratkaisuja. Eli politiikasta ei päästä eroon, koska se määritelmällisesti on yhteisten asoiden hoitamista rauhanomaisin keinoin. Asiat täytyisi hoitaa vaikka maailmassa ei olisi valtioita, tai rahaa.

Valtioiden välinen kilpailu on mielestäni jopa hyväksi, tunnetusti kilpailu parantaa suorituksia ja pistää panostamaan siihen kunnolla.Yksi maailmanhallitus asettamassa tavoitteita ja jakamassa resursseja kuulostaa tehottomalta, kun on konsensus tavasta toimia, ei ole kannustinta löytää parempia ratkaisuja. Esimerkiksi kuussa olisi tuskin käyty ilman idän ja lännen välistä kilpajuoksua. Sinällään jos asevarustelusta päästäisiin valtioiden väliseen taloudelliseen ja laadulliseen kisailuun, kuten kilpailuun siitä kuka tarjoaa kansalaisilleen parhaan elintason, valtioiden kilpailuasetelma palvelisi ihmiskuntaa nykyistä enemmän.

Lopuksi, niin kauniilta kuin koko maapallo yhteisin resurssein ponnistelemassa tieteen edistämiseksi ja hyvän elämän saamiseksi kaikille kuulostaakin, ollaan taas vahvasti utopistisella akselilla. Tulee ensimmäisenä mieleen neuvostoliitto. Paperilla hyvä juttu, käytännössä yksi surullisimmista kokeiluista ihmisen historiassa. Ihmisluontoa kun ei voi muuttaa.

ps. jonkinlainen meritokratia, tms. älykkäiden valta olisi silti ehkä nykyistä demokraattista järjestelmää parempi, nyt tuntuu että tärkeitäkään päätöksiä ei saada tehtyä ja aikaansaadut ratkaisut ovat korkeintaan keskinkertaisia.

  luettu 774 kertaa

Rahaton yhteiskunta - tulevaisuutemme?

kirj. vaari, 01.08.2017, 10:56 @ Rahajärjestelmä
Viestiä on muokannut vaari, 01.08.2017, 11:08

Ihmiskunta ei voi pärjätä nykyisellä järjestelmällä, koska maailma, jossa on satoja valtioita, on pakostakin aina sotia. Ihminen ei voi laajentua avaruuteen kovin helposti jos ihmiskunnassa on useita kansallisvaltioita - lopulta ihminen sotii avaruudessakin keskenään.

Rahajärjestelmä edistää lyhytnäköisyyttä, nopeita voittoja, sotimista eikä täten keskity sellaisiin asioihin, joista voisi olla ihmiskunnalle pidemmällä aikavälillä suurta hyötyä kuten avaruusteknologian kehittäminen, sairauksien tutkiminen jne.

Rahajärjestelmän takia maailmassamme tulee olemaan aina köyhyyttä, ympäristön tuhoamista, nälänhätää sekä oman edun tavoittelua. Nykyinen järjestelmä tuhoutuu lopulta omaan mahdottomuuteensa, joka tietää hyvin mahdollisesti ihmiskunnan loppua.

Tähän mennessä paras ratkaisu kaikkiin nykyisiin ongelmiin on The Venus -projekti.

Nykyiset globaalit ongelmat vaikuttavat nopeasti ihmiskuntaan. Muun muassa sodat, sairaudet, nälänhätä, ympäristön saastuminen, ilmastonmuutos ja eriarvoisuus aiheuttavat pitkän luettelon globaaleista haasteista, joihin meidän täytyy puuttua pikaisesti ennen kuin mahdollisesta katastrofista tulee väistämätön.

Riippumatta poliittisesta filosofiasta, uskonnollisista vakaumuksista tai sosiaalisista tavoista - kaikki sosioekonomiset järjestelmät riippuvat luonnonvaroista, kuten puhtaasta ilmasta ja vedestä, viljelysmaasta sekä välttämättömästä teknologiasta ja henkilöstöstä ylläpitämään korkeaa elintasoa.

Modernilla yhteiskunnalla on pääsy kehittyneeseen teknologiaan joka voi tarjota elintarvikkeita, vaatteita, asuntoja, lääketieteellistä hoitoa, koulutusjärjestelmän ja edistää saastumatonta uusiutuvaa energiaa, kuten geotermistä energiaa, aurinkoenergiaa, tuulienergiaa ja vuorovesienergiaa.

Modernin yhteiskunnan ansiosta on mahdollista että jokainen maapallolla voi nauttia erittäin korkeasta elintasosta, joita vauras sivilisaatio voi tarjota. Tämä voidaan saavuttaa tieteen ja teknologian älykkäästä sekä inhimillisestä soveltamisesta.

Luonnollisia henkilöitä sekä etujärjestöjä säännellään laeilla jotka vaativat mahdollisimman suurta voittoa. Nämä lait ovat luontainen osa rahajärjestelmää. Rahajärjestelmän perusperiaatteet vaativat eksponentiaalisista kasvua kaikin kustannuksin aiheuttaen taloudellisia romahduksia, kuten USAn 1930-luvun lama ja vuosien 2007-08 rahoituskriisin.

Kansakunnat on erotettu rajoilla ja uskomuksilla, joiden vuoksi meidän on mahdotonta päästä asiaankuuluvissa ratkaisussa pidemmälle jakautumatta ideologisesti. Useimmat nykyisistä ongelmistamme ovat teknisiä, mutta etsimme edelleen ratkaisua poliittisin keinoin. Meidän on hyväksyttävä, että näiden maailmanlaajuisten uhkien poistaminen edellyttää metodologioiden käyttöä huolimatta henkilökohtaisista mielipiteistä.

The Venus -projekti ehdottaa kokonaisvaltaista lähestymistapaa globaalilla sosioekonomisella järjestelmällä, jossa hyödynnetään uusinta teknologista ja tieteellistä kehitystä, joka tarjoaa korkeimman mahdollisen elintason kaikille ihmisille maapallolla. Ehdotettua järjestelmää kutsutaan resurssipohjaiseksi taloudeksi. Termin ja merkityksen loi Jasques Fresco, The Venus -projektin perustaja.

Resurssipohjaisessa talousjärjestelmässä kaikki tavarat ja palvelut ovat kaikkien saatavilla ilman että tarvitsee maksaa, hyvittää, tehdä vaihtokauppaa tai muuta vastaavaa. Tämän saavuttamiseksi kaikki resurssit ovat julistettava kaikkien maapallon asukkaiden yhteiseksi perinnöksi. Uusimpien tieteellisten ja teknologisten ihmeiden avulla, ihmiskunta voi saavuttaa erittäin korkean tuottavuuden ja luoda runsaasti resursseja.


https://www.thevenusproject.com

Tätyy tunnustaa, että esität ajattelemista aiheuttavaa tekstiä. Vaikka en siihen voikkaan yhtyä, ihan pilkulleen.
Olisikohan otsikkona, jopa parempi, "RA(U)HATON yhteiskunta - tulevaisuutemme"?

Tämä siksikin, että valitettavasti, juuri mikään ei toimi ilman tuota RAHAA? "Säätyyn" katsomatta, meistä jokainen kyllä tekee ainakin jotain, että sitä olisi mahdollisinman paljon.
Mikään ei ole toisin, olipa sitten kyseessa "ryötöporvari", duunari, eläkeläinen, tai vieläpä, yhteiskunnan kustannuksella elävä "työtönkin". Kaikki haluavat lisää rahaa, eli hyvinvointia omallekohdalleen.

Juuri kukaan ei huomaa, että mikä onkaan tämän kaiken taustalla ja vieläpä seuraus?
Kaikessa vaaditaan KASVUA, kasvua ja juuri sitä pahinta laatua, eli VÄESTÖNKASVUA. Unohdetaan autuaasti, mihinkä kaikki tämä johtaa.
Valitettavasti maapallon kyky elättää kohtuullisesti kaikia kansalaisia ei toimi. Jatkuvasti kasvava väkimäärä on jo nyt ylittänyt "oikean lukeman".

Olen joskus lukenut jonkun viisaan tutkijan mielipiteen, että pallomme mahdollisuus suoda mukavat elinolosuhteet, ovat jossain 4,5 miljardin ihmisen paikkeilla, mutta kuitenkin jo nyt on ylitetty noin 7,5 miljardin ihmisen lukumäärä.

Kaikki ns. "fiksutihmiset" varoittelevat, kuinka pallonme kesilämpötila kohoaa uhkaavasti ja VAADITAAN, että saastuttaminen pitää lopettaa, edes ajattelematta saastuttamisen perusongelmaa, eli SAASTUTTAJIEN lukumäärän kasvua. Eikä siinä vielä ole edes kaikki, vaan kaikille pitää kokoajan löytyä sitä "HILLOA" LISÄÄ?

Tapellaan eripuolilla palloamme, jotta tilanne edes hieman tasapuolistuisi, mutta valitettavasti näin ei ole vielä käynyt, eikä tule käymäänkään, ennenkuin maan väkimäärää saataisiin totaalisesti vähenemään?

vaari.

  luettu 792 kertaa

Rahaton yhteiskunta - tulevaisuutemme?

kirj. Pälkäneeltä päin, 01.08.2017, 14:38 @ Rahajärjestelmä

Ajattelemisen arvoista tekstiä. Ikävä kyllä pitää olla samaa mieltä edellisten kirjoittajien kanssa. Koska ihminen on ahne ja laiska, järjestelmään pesiytyy aina henkilöitä jotka koittavat hyötyä muiden työstä ja elää itse siivellä. Nykyisestä rahataloudellisestakin järjestelmästä nämä henkilöt on helppo löytää. Ja Neuvostoliitossa, jossa kansa nautti mm. konjakkinsa edustajiensa välityksellä, vieläkin helpompi.

Ja vaikka löytyisi ryhmä ihmisiä joita yhdistäisi sama tunteen palo ja yhteen hiileen puhaltamisen taito, ko. yhteisöt toimivat poikkeuksetta erinomaisesti sen ensimmäisen sukupolven ajan. Toisella sukupolvella ei enää olekkaan sitä samaa tunteen paloa ja siksi yhteistö/järjestelmät alkavat pikkuhiljaa hajota.

Tätä Venus-projetkia seurasin itsekkin aikoinaan suurella mielenkiinnolla. Suomeenkin syntyi valtakunnallinen yhteisö jossa oli paljon ihmisiä... odottamassa niitä ilmaisia asioita. Kun heitä vähän kovisteli ja kyseli että kukas se ensimmäisenä tekee työtään ja antaa sitä ilmaiseksi tai kuka toimittaa raaka-ainetta/materiaalia muille, tuli syvä hiljaisuus. Ja jossain vaiheessa ryhmän jäsenet jopa ärsyyntyivtä kyselyistä. Vaikka kenenkään ei olisi tarvinnut antaa pois kuin esim. työtuntejaan. Niillä ei saa edes rahataloudessa tappiota aikaiseksi.

Myös Aikapankki on vähän vastaavanlainen yhteisö. Hieno ajatus mutta ei ole ottanut tuulta alleen. Vaikka Suomessa ansaituilla työtunneilla voisi Espanasta ostaa työtä, niin silti se ei oikein toimi. Ongelmana on se että ihmiset arvottavat työtuntinsa eri tavalla. Joku arvottaa sen korkeammalle kuin toinen. Videoleikkaaja haluaisi yhdestä työtunnista enemmän kuin koiranulkoiluttaja. Vaikka videoleikkaajan pitää ulkoiluttaa koiraansa, joka on siis pois työajasta. Samoin lääkäri haluaisi enemmän työstään kuin keittäjä. Vaikka lääkäriltäkin menee sama aika ruokansa valmistamiseen. ...saattaa mennä jopa enemmän.

Näissä vastaavissa yhteisöissä on, kuten todettua, ihmisen ahneus suurin kompastuskivi. Toinen on kateus. Minäkin vetäydyn sellaisista yhteisöistä ja ystäväpiireistä joissa joku toimii vain johtajana ja muut tekevät työt ja investoivat. Ja näistä henkilöitä on jokaisen ajatuksen takana. Kuten eilenkin eräs henkilö joka tuli visiitille ja kertoi miten nyt 20 000e sijoituksella saa viiden vuoden päästä 1000 000e takaisin. Kiitin tarjouksesta ja sanoin että minulle riittää 500 000e. Ja että otetaan se 20 000e siitä 500 000e tulosta.

Myös Venus projekti näyttää ikävästi samanlaisesta. Hienoja kuvia harpilla piirretyistä asumuksista veden äärellä lämpöisissä maissa, luonnon keskellä. Sitähän ihmiset haluaisivat. Mutta kun sivulla lukee "Donate" eli lahjoita, niin minkälainen "resurssipohjainen yhteisö" on kyseessä jos se tarvitsee rahaa ideologiansa edistämiseen. Eikös senkin pitäisi olla resurssipohjaista? Ja asian kertominen/keskustelu uudesta järjestelmästä, se ei maksa mitään.

Odotan mielenkiinnolla koska löytyy sellainen yhteisö joka vaihtaa yhdessä rahatalouden maksuvälineen esim. isoon maapalaan ja alkaa rakentaa sinne ko. yhdyskuntaa. Sitä ennen kaikki on vain kauniita sanoja, kuvia ja unelmia.

  luettu 746 kertaa

Rahaton yhteiskunta - tulevaisuutemme?

kirj. Rahajärjestelmä, 01.08.2017, 15:07 @ Rahajärjestelmä

Ihmisen luonne muuttuu ympäristön muuttuessa, nykyinen ympäristö edistää ahneutta ja monia muitakin "vitsauksia", joista kerroitte.

Sanoisin kommunismista sen verran että uskon että sen tarkoitus olikin epäonnistua, jottei nykyiselle järjestelmälle tule koskaan kilpailijaa (aina voi vedota kommunismiin ja miksei joku muu toimi jne.) ja täten ahneus voi jatkua. Siihen aikaan ei myöskään ollut samaa tieteellisestä/teknologista tasoa kuin nykyään. Kommunismi perustui loppujen lopuksi samaan rahajärjestelmään.

Fakta on että jo lähitulevaisuudessa yksinkertaisimmat työt tullaan automatisoimaan ja se tarkoittaa sitä että työttömiä tulee huomattavasti lisää. Työttömyysprosentti ei tule enää koskaan olemaan yhtä matala kuin joskus menneisyydessä.

Siitä kun mennään myöhempään tulevaisuuteen, alkaa automatisointi korvaamaan monimutkaisempia töitä, kunnes työttömyysprosenssi alkaa olemaan 90-99 % paikkeilla. Samalla ihmiskunnan väestö on lisääntynyt huomattavasti (ellei asialle ole tehty jotain), kertokaapa miten rahajärjestelmässä jokaiselle näille 90-99 % työttömälle massalle voidaan tarjota elintaso, jonka ne menettivät pakosta automatisoinnin johdosta?

Verovaroja ei saa kuin korkeintaan roboteilta (eikä niiltäkään yhtä paljon kuin ihmisiltä aikoinaan) sekä yrityksiltä - kulutustuotteista, ruuasta jne. on hankala verottaa jos kellään ei ole varaa ostaa niitä.

Millä siis maksatte jokaiselle työttömälle sellaisen tuen, jolla ne voivat elää kuin aikaisemmin palkkatyössä? Tasa-arvon vuoksi jokaiselle voi suoda saman tuen.

Sanoisin että tuo on se h-hetki, jolloin joko ihmiskunta tuhoutuu omaan mahdottomuuteensa ja alkaa valtavia sisällisotia ympäri maailman tai sitten ihmiskunta vaihtaa tuohon resurssipohjaiseen järjestelmään.

Mitä aikaisemmin vaihto tapahtuu, sen paremmin tuo skenaario vältetään.

  luettu 774 kertaa

Rahaton yhteiskunta - tulevaisuutemme?

kirj. Pälkäneeltä päin, 01.08.2017, 15:23 @ Rahajärjestelmä

Hyviä ajatuksia ja hyvää pohdintaa.

Soisi sinun pohtivan julkisesti muitakin yhteiskuntamme osa-alueita.

  luettu 754 kertaa

Rahaton yhteiskunta - tulevaisuutemme?

kirj. Voi että, 01.08.2017, 23:40 @ Rahajärjestelmä

Resurssipohjaisessa talousjärjestelmässä kaikki tavarat ja palvelut ovat kaikkien saatavilla ilman että tarvitsee maksaa, hyvittää, tehdä vaihtokauppaa tai muuta vastaavaa. Tämän saavuttamiseksi kaikki resurssit ovat julistettava kaikkien maapallon asukkaiden yhteiseksi perinnöksi. Uusimpien tieteellisten ja teknologisten ihmeiden avulla, ihmiskunta voi saavuttaa erittäin korkean tuottavuuden ja luoda runsaasti resursseja.

On mielenkiintoista ja tarpeellista välillä pohtia ihmisen tapaa elää rajattomasti rajallisella maapallolla. Erilaisia utopioita paremmasta maailmasta on kehitelty vuosisatojen saatossa. Resurssipohjainen talousjärjestelmä on yksi utopioista, jonka toteuttaminen nykyisellä tekniikalla olisi jo mahdollista, mutta poliittisesti mahdotonta.

Ihmisen luonne muuttuu ympäristön muuttuessa, nykyinen ympäristö edistää ahneutta ja monia muitakin "vitsauksia", joista kerroitte.

Aivan. Ihminen on suureksi osaksi ympäristönsä tuote. Ahneus ei ole geeneissä. Ihminen imee itseensä yhteiskunnan vallitsevia arvoja, joista ahneus on yksi niistä, ja jota jo pienestä pitäen syötetään hyveenä. Se "ympäristö", jonka ilmeisesti jätät kainouttasi täsmentämättä, on tietenkin kapitalismi.

Kapitalismi, jonka käyttövoimana on ahneus, on este paremman maailman toteuttamiselle ja este myös resurssipohjaiselle talousjärjestelmälle (jos se nyt yleensä on edes toteuttamiskelpoinen).

Kommunismi perustui loppujen lopuksi samaan rahajärjestelmään.

Ei rahajärjestelmä sinänsä ole ongelma, vaan miten sitä toteutetaan. Rahan käyttö on itse asiassa oiva keksintö.

Fakta on että jo lähitulevaisuudessa yksinkertaisimmat työt tullaan automatisoimaan ja se tarkoittaa sitä että työttömiä tulee huomattavasti lisää. Työttömyysprosentti ei tule enää koskaan olemaan yhtä matala kuin joskus menneisyydessä.

Aivan. Automatisaatio, digitalisaatio ja robotisaatio/tekoäly tulevat vapauttamaan ihmistyövoimaa tuotannosta, samalla, kun tuottavuus kasvaa ja tuotot lisääntyvät.

Kyllä työtä riittää aina, mutta palkkatyön loppuessa ihmisille tulee taata kuitenkin elanto jolloin taataan myös kysyntä tuotetuille tuotteille ja palveluille.

Siitä kun mennään myöhempään tulevaisuuteen, alkaa automatisointi korvaamaan monimutkaisempia töitä, kunnes työttömyysprosenssi alkaa olemaan 90-99 % paikkeilla. Samalla ihmiskunnan väestö on lisääntynyt huomattavasti (ellei asialle ole tehty jotain), kertokaapa miten rahajärjestelmässä jokaiselle näille 90-99 % työttömälle massalle voidaan tarjota elintaso, jonka ne menettivät pakosta automatisoinnin johdosta?

Perustulo, pääoma- ja tuloveron yhdistäminen progressiivisen verotuksen alaiseksi, robottivero sekä palkkatyön jakaminen ovat tulevaisuudessa askel inhimillisempään kapitalismiin.

Modernissa rahataloudessa raha (=velkaa) on pääasiassa vain bittejä tileillä ja taseissa.

Nykyisen rahatalouden ongelma on siinä, että yksityisillä liikepankeilla on oikeus luoda rahaa tyhjästä ja näin paisuttaen finanssitaloutta finanssikupliksi ja synnyttäen finanssikriisejä.

Itse rahajärjestelmän tulisi olla vain poliitikkojen väline yhteiskunnassa harjoittettavalle järkevälle talouspolitiikalle.

Verovaroja ei saa kuin korkeintaan roboteilta (eikä niiltäkään yhtä paljon kuin ihmisiltä aikoinaan) sekä yrityksiltä - kulutustuotteista, ruuasta jne. on hankala verottaa jos kellään ei ole varaa ostaa niitä.

Kun tuottavuus kasvaa robotisaation myötä, niin veronmaksukykykin paranee. Verotuksella ylläpidetään palveluja, ostokykyä ja kysyntää kotimarkkinoilla. Tuottavuuden kasvun edellytyksenä on automaatio- ja robotisaatioasteen nostaminen.

Millä siis maksatte jokaiselle työttömälle sellaisen tuen, jolla ne voivat elää kuin aikaisemmin palkkatyössä? Tasa-arvon vuoksi jokaiselle voi suoda saman tuen.

Kysehän on siitä, miten yhteiskunnassa syntynyt lisäarvo jaetaa. Vain harvalukuiselle rikkaalle eliitille, vai oikeudenmukaisesti koko väestölle hyvinvointivaltion parhaita periaatteita noudattaen?

Sanoisin että tuo on se h-hetki, jolloin joko ihmiskunta tuhoutuu omaan mahdottomuuteensa ja alkaa valtavia sisällisotia ympäri maailman tai sitten ihmiskunta vaihtaa tuohon resurssipohjaiseen järjestelmään.

Mitä aikaisemmin vaihto tapahtuu, sen paremmin tuo skenaario vältetään.

Huoli ihmiskunnan tuhoutumisesta on aiheellinen ja varmasti aito, mutta itseäni ei oikein vakuuta resurssipojaisen talousjärjestelmän toimivuus, varsinkin, kun suurin este utopiasi toteutumisella tuntuu olevan pelkästään rahajärjestelmä.

  luettu 734 kertaa

Rahaton yhteiskunta - tulevaisuutemme?

kirj. JuX, 01.08.2017, 23:15 @ Rahajärjestelmä

Kauniita ajatuksia, osin kannatettaviakin, valitettavasti unelmahöttöä.

Raha on ollut vaihdon väline ja arvon mittari vuosituhansia. Ihminen on valitettavasti kovin ahne ja itsekeskeinen olio, joka pyrkii rikkauteen ja valtaan huolimatta rodusta, uskonnosta tai valtiosta.
Rahasta ei haluta luopua edes hädän hetkellä, ei edes varman kuoleman edessä.

Ihminen hoitelee kyllä maapallon siihen jamaan, että elämä kasvavalla väestöllä muodostuu täällä mahdottomaksi. Meille elämä on vielä kohtalaisen helppoa, pari sukupolvea sitten täälläkin oli ainainen nälkä vieraana pöydässä. Samainen nälkä istuu nyt kehittymättömien alueiden pöydässä.

Viljelysmaa ei riitä ruokkimaan maapallon väestöä. Kun elintaso mm. Kiinassa kasvaa, kasvaa myös lihan kulutus. Tunnetusti lihan tuotanto, erityisesti naudanlihan, on erittäin tehotonta. Tehotonta siinä mielessä, että kallisarvoista viljelysmaata käytetään lehmien laiduntamiseen. Raha ja pinttyneet tavat ohjaavat tätäkin. Itsekin olen lihansyöjä, mutta ymmärrän kyllä hyvin noita argumentteja erityisesti naudantuotantoa vastaan.

No, vähän taas lipeää aiheesta, mutta ihmeenä pidän, jos rahasta luovutaan. Faktat juuri tänään eivät mitenkään puolla utopioita. Ahneella on p...kainen loppu!

  luettu 755 kertaa

Rahaton yhteiskunta - tulevaisuutemme?

kirj. Jussi, 02.08.2017, 00:34 @ JuX

Vaarilla on ketjun realistisimmat pohdinnat, joten ei kannataisi dissata elämän kokemusta.. :D
Joka alueella maapallolla on omat resurssinsa, millä elättää sen asukkaat, eläimistä ihmisiin.. Linkolakin se jo tiesi, ettei kannata muuttaa luonnonjärjestystä toisella puolella maailmaa... ehkä kommuuniutopia onnistuisi, jos ihminen ei olisi ihminen.. väkeä on vain liikaa tälle pallolle.

  luettu 751 kertaa

Rahaton yhteiskunta - tulevaisuutemme?

kirj. vaari, 02.08.2017, 11:00 @ Jussi

Hyvät ystävät, asiallista analysointia tästä Tellusta uhkaavasta tilanteesta, mutta valitettavasti näitä eivät lueskele ne tahot, joiden "tarttis varmaan tehdä jotain"?

vaari.

  luettu 715 kertaa

Rahaton yhteiskunta - tulevaisuutemme?

kirj. Epätietoinen, 02.08.2017, 13:32 @ vaari

Kaikessa vaaditaan KASVUA, kasvua ja juuri sitä pahinta laatua, eli VÄESTÖNKASVUA.

Onko vaarilla myös jotain näkemystä väestönkasvuongelman ratkaisuksi?

Kun tunnut olevan Jussin kanssa samoilla linjoilla, niin ilmeisesti kannatat myös Aatun jo hyväksi havaitsemaa linjaa? Hitlerihän hoiti populaation karsimista tehokkaasti, eikö?

  luettu 715 kertaa

Rahaton yhteiskunta - tulevaisuutemme?

kirj. Jussi, 02.08.2017, 16:35 @ Epätietoinen

Kaikessa vaaditaan KASVUA, kasvua ja juuri sitä pahinta laatua, eli VÄESTÖNKASVUA.


Onko vaarilla myös jotain näkemystä väestönkasvuongelman ratkaisuksi?

Kun tunnut olevan Jussin kanssa samoilla linjoilla, niin ilmeisesti kannatat myös Aatun jo hyväksi havaitsemaa linjaa? Hitlerihän hoiti populaation karsimista tehokkaasti, eikö?

Kun ollaan puhuttu argumentoinnin virheistä, niin tässä moninimimerkki antaa lähes täydellisen esimerkin ns. olkiukosta.. :D
Ohitetaan vastustettava väite tekemällä siitä karikatyyri, olkinukke. Sitä vastaan hyökkäämällä ja naurettavaksi tekemällä pyritään mitätöimään vastustajan väite.

Moninimimerkille vielä:
Tiedän, että odottavan aika on pitkä. Satavuotta eikä vallankumous ole vieläkään alkanut. Ymmärrän hyvin psykoosisi laadun ja kehotan hakemaan siihen apua asap.

  luettu 698 kertaa

Rahaton yhteiskunta - tulevaisuutemme?

kirj. gyroskooppi, 02.08.2017, 12:15 @ JuX

Tuo ihmismassan lisääntyminenhän on ihan luonnollinen kehitys, ihminen on kuitenkin eläin jonka geneettiseen koodiin lisääntyminen on kirjoitettu (muuten meitä ei enää olisi), näin käy luonnossa kunnes joku romahduttaa kannan, pedot / nälkä / luonnonmullistus etc.Kehittyneissä maissa syntyvyys on saatu laskuun, elintason myötä tämä tapahtunee myös kehitysmaissa. Maailmalla on toivoa.

Sinällään aloittajan visioimalla viisaalla hallinnolla nykyinen ihmismäärä olisi helposti ja kestävästi vielä ruokittavissa, mutta olen Jussin kanssa samaa mieltä että maapallon kantokykyä pitää katsoa alueittain. Jos afrikassa ruuantuotanto ja tekniikka ei pysy väestöräjähdyksen mukana, siellä pitää antaa luonnon karsia eikä auttaa populaation kasvussa esim. toimittamalla evästä. Sen sijaan ehkäisyvälineiden toimittaminen, naisten koulutus, sterilisaatiopalvelut, yhteiskunnan vakauttaminen jne. voisi auttaa kummasti ongelmaan.

Mitä sitten vaikkapa tuohon naudanlihaan tulee, niin uskoisin että tiede ratkaisee tämänkin ongelman melko pian, tuskin kohta enää tarvitaan varsinaista eläintä, vaan halutunkaltaista lihasolukkoa voidaan kasvatella vaikkapa suoraa pihviksi. Tällöin liha on eettistä ja syntyy paljon pienemmillä resursseilla, ei tarvita laidunmaata, vettä rehutuotantoon, teurastajaa jne. Vihreätkin voivat hyvällä omallatunnolla jättää huonompansa moralisoimatta.

  luettu 721 kertaa

Rahaton yhteiskunta - tulevaisuutemme?

kirj. vaari, 02.08.2017, 17:46 @ gyroskooppi

Tuo ihmismassan lisääntyminenhän on ihan luonnollinen kehitys, ihminen on kuitenkin eläin jonka geneettiseen koodiin lisääntyminen on kirjoitettu (muuten meitä ei enää olisi), näin käy luonnossa kunnes joku romahduttaa kannan, pedot / nälkä / luonnonmullistus etc.Kehittyneissä maissa syntyvyys on saatu laskuun, elintason myötä tämä tapahtunee myös kehitysmaissa. Maailmalla on toivoa.

Olet oikeassa siinä, miten voitaisiin ylikansoittumista vähentää, mutta lisäisin siihen vielä, että niin kauvan, kun porukoita hyysäillään yli Välimeren ja vielpä avustellaan siinä, niin kyllähän tuo kertomasi "luonnollinen kehitys" toimii koko ajan lisääntyvällä vauhdilla.

Juuri tähän "hyväntekeväisyyteen", joka on kaikille "kukkahattutädeille" yksi elämän tärkeimmistä asioista, perustuu, tuo valitettava vauhdilla kasvava liikakansoitus?

Kyllähän "vihertävät" ja vastaavat, ovat huolissaan pallomme saastumisesta, mutta en kylläkään ole vielä kenenkään heistä huomannut pohtivan todellista syytä saastumiselle. Eli kuten olen jo kirjoittanutkin, niin kyllähän ainoa Telluksen pelastuskeino liennee "SAASTUTTAJIEN" vähentäminen, eli on otettava käyttöön valitettavan kovat otteet, siis lopetetaan erittäin inhimillisetkin avustustoimet.
Julmaa, mutta realismia, jos halutaan edes hiemankaan hallita/vähentää pallonme saastumista.

Vaari.

  luettu 694 kertaa

Rahaton yhteiskunta - tulevaisuutemme?

kirj. Köyhissä on se vittumainan, 02.08.2017, 19:46 @ vaari

ikävä yksityiskohta, ne ei vaan suostu vapaaehtoisesti kuolemaan. Jos eliolot loppuvat toisaalta, lähtee kansat liikkeelle ja tähän asti kansat on aina tulleet aseet mukanaan, tämä kerta ei liene poikkeus.

Kehitysapuun annettu euro on euro rauhalle.

  luettu 691 kertaa

Rahaton yhteiskunta - tulevaisuutemme?

kirj. Epätietoinen, 02.08.2017, 22:33 @ vaari

Eli kuten olen jo kirjoittanutkin, niin kyllähän ainoa Telluksen pelastuskeino liennee "SAASTUTTAJIEN" vähentäminen, eli on otettava käyttöön valitettavan kovat otteet, siis lopetetaan erittäin inhimillisetkin avustustoimet.

No tulihan se vastaus vaarilta, vaikka vähän kiertoteitse. Kokoomuksen varavaltuutettu näyttää olevan samalla kannalla kuin persujen natsisiipi populaation karsintakeinoista, kuten oletinkin. Kieltämättä Aatun toteuttamat keinot olivat tehokkaita, eivätkä "erittäin inhimillisiä", kuten vaari asian ilmaisi.

Tietenkin vaari ja Jussi olettavat, että he itse ja heidän lähisukulaisensa eivät ole eliminoitavien joukossa, vaikka kuuluvatkin maapallon suurimpien saastuttajien populaatioon. He kun ovat arjalaisia valioyksilöitä.

  luettu 698 kertaa

Rahaton yhteiskunta - tulevaisuutemme?

kirj. Tavallinen kebab, 02.08.2017, 23:07 @ Epätietoinen

Kyllähän kunnon nälänhätä on aina silloin tällöin paikallaan. 1866-1868 oli Suomessakin suuret nälkävuodet. Hiukan lähteistä riippuen se korjasi väestöstämme n. 10 prosentin siivun. Näihin luonnonvalintoihin ei pitäisi mennä puuttumaan toiselta puolella maailmaa. Ei niin tehty Suomenkaan kärsiessä vaan omatoimisesti ongelma oli hoidettava. Naapureilta saatiin ostettua sen verran siementä yms. että oikeanlaisilla ja viisailla toimilla nälänhätä saatiin taitettua ja siitä toivuttiin lopulta suhteellisen nopeasti eikä asiaa jääty sen kummemmin murehtimaan.
Vastaavasti nyt kun lähetämme apupaketin toiselle puolelle palloa niin siitä intoutuneena ja "kiitoksena" pyöräyttävät talouteen pari lasta lisää kun ruokaa tulee ihan mitään tekemättä. Kaikki vastikkeeton apu pitää lakkauttaa koska se ei tule koskaan johtamaan mihinkään kehitykseen vaan päin vastoin.

  luettu 685 kertaa

Rahaton yhteiskunta - tulevaisuutemme?

kirj. raaka, 03.08.2017, 07:23 @ Tavallinen kebab

Jo aikojen alussa on joku havainnut
ettei kannettu vesi kaivossa pysy.

  luettu 672 kertaa

Rahaton yhteiskunta - tulevaisuutemme?

kirj. Jussi, 03.08.2017, 01:05 @ Epätietoinen

Jatketaan argumentoinnin apukoulua, kun tunnut sitä kaipaavan..:D

Trolli:
Tämä argumenttivirheitä ahmiva otus esiintyy harvoin kasvotusten tapahtuvassa keskustelussa, mutta livahtaa mukaan sanasotaan tämän tästä esimerkiksi yleisötapahtumissa ja erityisesti verkkokeskusteluissa. Trollin tarkoituksena ei edes ole käydä sivistynyttä keskustelua, vaan vain hämmentää keskustelua esittämällä yliampuvia kärjistyksiä tai suoranaisia mauttomuuksia.

No tulihan se vastaus vaarilta, vaikka vähän kiertoteitse. Kokoomuksen varavaltuutettu näyttää olevan samalla kannalla kuin persujen natsisiipi populaation karsintakeinoista, kuten oletinkin. Kieltämättä Aatun toteuttamat keinot olivat tehokkaita, eivätkä "erittäin inhimillisiä", kuten vaari asian ilmaisi.

Natsikortilla buustattua perustrollailua... :D

Tietenkin vaari ja Jussi olettavat, että he itse ja heidän lähisukulaisensa eivät ole eliminoitavien joukossa, vaikka kuuluvatkin maapallon suurimpien saastuttajien populaatioon. He kun ovat arjalaisia valioyksilöitä.

Olkiukko ja keskusteltavaan asiaan kuulumattonta trollailua..

Eikö sinusta ole miestä käyttää vain yhtä nimimerkkiä? Voi ettänä otit sentään jotain kantaa asialliseen avaukseen. Onko työnimimerkit ksm ja voi että ja pakonomaiseen trollailuun tarkoitetut heh!, ??, epätietoinen yms.?

Oletko jäänyt ilman miehenmallia, niin kieroutunutta ja akkamaista touhusi on? Vai onko psykoosi jäänyt päälle?

  luettu 698 kertaa

Rahaton yhteiskunta - tulevaisuutemme?

kirj. vaari, 03.08.2017, 09:13 @ Epätietoinen

Eli kuten olen jo kirjoittanutkin, niin kyllähän ainoa Telluksen pelastuskeino liennee "SAASTUTTAJIEN" vähentäminen, eli on otettava käyttöön valitettavan kovat otteet, siis lopetetaan erittäin inhimillisetkin avustustoimet.


No tulihan se vastaus vaarilta, vaikka vähän kiertoteitse. Kokoomuksen varavaltuutettu näyttää olevan samalla kannalla kuin persujen natsisiipi populaation karsintakeinoista, kuten oletinkin. Kieltämättä Aatun toteuttamat keinot olivat tehokkaita, eivätkä "erittäin inhimillisiä", kuten vaari asian ilmaisi.

Tietenkin vaari ja Jussi olettavat, että he itse ja heidän lähisukulaisensa eivät ole eliminoitavien joukossa, vaikka kuuluvatkin maapallon suurimpien saastuttajien populaatioon. He kun ovat arjalaisia valioyksilöitä.

Ettet vaan unohtanut (tahallasi) Stalinin mukanaoloa, tuossa "populaation karsinnassa"? Hä, nyt herääkin epäily, että etkös sinäkin kuulune tähän parjaamaasi "arjalaisjoukkoon"?

Jussista en tiedä, mutta omallakohdallani olen sitä mieltä, että olen jo tehnyt kaikkeni tämän pallonme saastuttamisessa, joten eiköhän mämät muutamat jäljellä olevat vuodet jo menisi ihan vanhojen saastutusvuosien piikkiin?

Mutta asiaan. Tiedät ihan varmasti, että emme me suomalaiset kuulu siihen ihan pahimpaan saatuttajaryhmään, vaikka päästelemmekin noita hiili-ja metaanipäästöjäkin. Vai mitä tuolta peräpäästä sitten pääseekään?

Varsinaiset ongelmat kylläkin syntyvät ja esiintulevat tuolta kehitysmaiden suunnilta.
Siellä, kun lasketaan, jopa rikkaudeksi sellainen juttu, kuin "lapsiensaanti".
Tekemisestä puhumattakaan? Oletetaan lasten hoitavan vanhempiensa elatuksen?

Totuus on, kuitenkin hieman kylmempää sorttia, nimittäin nykyään sitä ruuanpuolta ei tahdo piisata kaikille ja siksi lähdetään, jopa henkensäuhalla "turismiin" tänne hyvinvoiviin länsimaihin. Nykyään tiedämme, kuinka ruoantuotto on eräs suurimpia saasteidentuottajia, eli mikään muu ei pelasta palloamme, kuin syöjien määrän vähennys/niiden lisäämisen rajoittaminen?

Sinulla on varmaankin jokin toinen keino, tämän väestönliikakasvun lopettamiseksi, eli uutta keinoa vaan esiin?

Toivoo:
vaari.

  luettu 679 kertaa

Rahaton yhteiskunta - tulevaisuutemme?

kirj. jorma, 03.08.2017, 09:29 @ vaari

ja myös murhakustaa unohtu!

  luettu 685 kertaa
Keskustelun etusivulle
105909 viestiä 8419 viestiketjussa, 126 rekisteröitynyttä käyttäjää, 8 verkossa (0 rekisteröitynyttä, 8 vierasta)
Ota yhteyttä!