www.koskinverkko.com

koskinverkon etusivulle

Keskustelun etusivulle
Lineaarinen

Mitä mieltä olet nettiäänestyksen mahdollisuuksista ja riskeistä? (Valtakunnan politiikka)

kirj. Pauli Kiuru, 03.08.2017, 10:12

Alla ajatuksia johdatteluksi aiheeseen.

///

Nettiäänestys on riski luottamukselle (Julkaistu AL to 3.8.2017)

Hallitus linjasi lokakuussa 2016, että ”Suomessa valmistellaan siirtymistä sähköiseen äänestykseen perinteisen äänestyksen rinnalla kaikissa vaaleissa. Oikeusministeriö tekee hallituksen linjauksen mukaisen esiselvityksen nettiäänestyksen käyttöönotosta.” Työryhmän selvityksen on tarkoitus valmistua 30.11.2017 mennessä. Uusi oikeusministerimme Antti Häkkänen ei ole vielä ottanut asiaan kantaa selvitystyön ollessa kesken.

Sähköisellä äänestyksellä voidaan tarkoittaa äänestyspaikalla vaaliviranomaisen valvonnassa tapahtuvaa äänestämistä. Nettiäänestyksellä tarkoitetaan valvomattomissa olosuhteissa tapahtuvaa etä-äänestystä internetiä eli tietoverkkoyhteyttä hyväksikäyttäen. Välimuotona on tilanne, jossa nettiäänestys tapahtuu valvotuissa olosuhteissa vaaliviranomaisen luona laitteilla, jotka ovat tietoverkon kautta yhteydessä keskitettyyn vaaliuurnaan.

Työryhmä keskittyy työssään nettiäänestykseen eli äänestämiseen tietoverkon välityksellä valvomattomissa olosuhteissa.

Äänestysaktiivisuuden lisääminen ja demokratian edistäminen ovat kannatettavia tavoitteita. Uudet äänestystavat eivät välttämättä korvaisi nykyisiä, vaan ne toimisivat rinnalla täydentävinä mahdollisuuksina. Huolellisesti toteutettuna digitaalisuus poistaisi epäselvien äänestysmerkintöjen tulkintaongelman. Hylättyjä lippuja tulisi myös vähemmän, koska ylimääräisten merkintöjen tekeminen ei olisi mahdollista. Aikaisemmissa selvityksissä on myös arvioitu, että nettiäänestyksellä voidaan lisätä nuorten, ulkomailla oleskelevien ja vammaisten osallistumisaktiivisuutta.

Suhtauduin pitkään myönteisesti uusien äänestysmahdollisuuksien kehittämiseen. Varautuneisuuteni on kuitenkin lisääntynyt. Kaikki, mikä on teknisesti mahdollista, ei ole kuitenkaan aina tarpeellista ja viisasta. Vuoden 2008 kuntavaaleissa kolmessa kunnassa järjestettiin kokeilu äänestyspaikoilla tapahtuvasta sähköisestä äänestyksestä. Kokeilu epäonnistui. Kuntien äänestykset oli uusittava.

USA:n presidentinvaalien esimerkki oli pysäyttävä. Luottamus järkkyi ja ilmaan jäi vakava epäilys ulkopuolisesta vaikuttamisesta. Pelkkä epäilys ja luottamuksen rakoilu valittuja päättäjiä ja vaalijärjestelmää kohtaan ovat demokratiaa rapauttavia riskejä.

Presidentinvaalit lähestyvät Suomessa. Lähihistoriastamme muistamme vaaleja, joissa tulos on ollut pienestä marginaalista kiinni. Tulosten oikeellisuutta ei ole kuitenkaan kyseenalaistettu, koska luottamus järjestelmämme toimivuuteen on vahva. Nettiäänestys saattaisi jättää etuihinsa nähden liian suuren riskin kybervaikuttamiselle ja disinformaation levittämiselle. Poliittinen järjestelmä voisi ajautua pahimmillaan sekasortoon.

Yksilötasolla on myös muistettava vaaleihin olennaisesti liittyvä vaalisalaisuus ja vaalivapaus. Valvomattomissa tilanteissa ulkopuolinen painostuksen riski kasvaa – salaisuus ja vapaus ovat vaarassa. Tietojärjestelmiin murtautuminen voi pahimmillaan johtaa siihen, että yksityisten kansalaisten äänestyskäyttäytyminen julkaistaisiin verkossa. Lähihistoriassa monen ison ja luotettavana pidetyn toimijan järjestelmiin on tunkeuduttu. Jopa miljoonia salasanoja on joutunut vääriin käsiin. Pienikin epäilys oman vaalikäyttäytymisen vuotamisesta julkisuuteen vaikuttaisi arvaamattomalla tavalla äänestysaktiivisuuteen.

Digitaalisuus sopii paremmin mielipidetiedusteluihin, aloiteoikeuteen sekä neuvoa-antaviin kansanäänestyksiin. Niissä ei tehdä lopullista päätöstä esitettävästä asiasta, ja siksi riskit ovat rajatumpia. Kuntalaisaloite.fi-verkkopalvelussa voi tehdä kunnille kuntalaisaloitteita sekä kannattaa ja seurata muiden tekemiä aloitteita. Kansalaisaloite.fi palvelussa 50 000 kannatusilmoitusta keräämällä lakiesitys etenee eduskunnan käsiteltäväksi.

Oikeusministeriön asettaman työryhmän selvitystyössä pyritään löytämään ratkaisuja ongelmakohtiin. Mikäli toimivat keinot löydetään, nettiäänestystä voidaan edistää. Hallitsemattomia riskejä ei pidä kuitenkaan ottaa.

Pauli Kiuru (kok)
Kansanedustaja

  luettu 5552 kertaa

Mitä mieltä olet nettiäänestyksen mahdollisuuksista ja riskeistä?

kirj. Pälkäneeltä päin, 03.08.2017, 11:31 @ Pauli Kiuru

Mahdollisuuksiahan on vaikka millä mitalla. Mutta niitä riekejä on enemmän. Mielestäni.

Nykyisen järjestelmän ehdoton etu on tuloksen/äänien varmentaminen. Koska äänestyslipukkeita säilytetään aina yli seuraavien vaalien, voidaan koska tahansa todentaa äänimäärä jos sitä vaaditaan. Ja jokaisen eriksen niputetu ehdokkaan äänistä voi jokainen käydä tarkistamssa ja löytämässä oman käsialansa, jos tarve vaatii. Oman käsialansa kun tunnistaa helposti.

Myös virallisessa ääntenlaskutilaisuudessa saa olla mukana. Lappuihin ei saa koskea ja pitää olla virallisten ääntenlaskijoiden takana, mutta sieltä voi seurata kun ääniä laitetaan kasoihin. Näin vaalien avoimuus ja "oikeellisuus" toeutuu. Omassa vaalipiirissä lasketut äänet voi tarkistaa valtakunnallisesta listasta jota vertaamalla voi nähdä onko tapahtunut vaalivilppiä.

Jos ollaan tilanteessa jossa painetaan tietokoneen nappia ja sen jälkeen seuraava asia on valtakunnalliselle ruudulle ilmestyvä äänimäärä niin todentaminen jälkikäteen on heikkoa. Mahdollisuus vilppiin on suuri. Kuka tietää miten tietokoneiden näppäimet ohjaavat ääniensaajia? Voi olla että koneessa on ohjelma joka muuttaa esim. numero 2:n äänet numerolle 8.

Eikä tällaisten tekeminen ole vaikeaa. Tarvitaan vain uusi näppäinajuri ja kannettava joka leikkii Microsoftin päivityspalvelinta. Sen jälkeen "päivitys" nielaistaan mukisematta, koska automaattipäivitykset ovat oletusarvo. Ja vilppi on valmis.

Ja jos ajatellaan "nettiäänestystä" niin sielä on vielä suurempi mahdollisuus vaalivilppiin. Kukaan ei voi tietää minkälaisella laitteella äänestäjä aikoo äänestää. Ja kuinka vanha ko. laite on ja mitkä ovat sen ohjelmistot ja mahdollisesti ladatus lisäosat. Laitteessa voidaan olla realiaikaisesti etähallinnalla kiinni ilman että käyttäjä edes tiedostaa sitä. Ja sen vuoksi nettiäänestys siten että suurella kirjolla laitteita otettaisiin yhteyttä keskitettyyn äänestyspalvelimeen, aiheuttaa suuren riskin siitä että äänestystulosta päästäisiin muuttamaan.

Kiinalaiset eivät syyttä keksineet paperia. Ja Suomen äänestyskäytäntö ei syyttä muodostunut sellaiseksi että jokaisesta äänestä kirjoitetaan oma lippu. Olisihan ääet voitu kirjata esim. yhteen kirjaan.

Aina uusia asioita miettiessä on syytä ensin muistella minkä vuoksi edellinen käytäntö luotiin. Ja koittaa parantaa vain niitä osia jotka ovat parannettavissa. Kokonaisuuden muuttaminen harvoin onnistuu.

  luettu 5447 kertaa

Mitä mieltä olet nettiäänestyksen mahdollisuuksista ja riskeistä?

kirj. Koskinpoika, 04.08.2017, 08:37 @ Pälkäneeltä päin

Ei pidä päästää noita propelipäitä sotkemaan joka paikkaan! Yksi on juuri vaalit,
joissa saamme osoittaa mielipiteemme ja hyväksi koetulla menetelmällä!

Miten vanhat ihmisest saisivat toimitettua äänestyksen tietokoneella, jos he eivät
pysty käyttämään edes television kauko-ohjainta, tai kännykkää, eikä ole tieto-ABC konetta?

Sitäpaitsi tuo itänaapurimme trolliosasto, joka on sährännyt esimerkiksi Yhdysval-
tain presidentinvaaleissa ym ei satavarmasti malttaisi pitää sormiaan poissa vaalitulosten "järjestelyssä" onhan se jo nähty niin monta kertaa, eri tilanteissa

Jos nämä omissa maailmoissaan elävät propellipäät saavat toteuttua älypuhelimesta
maksuvälineen, niin kyllä kauppojen kassoilla jonoja riittää kun 80-kymppinen
täti kyselee kassatytöltä, mitä se pin luku tarkoittaa!!

Entäpä, jos itänaapurilta posahtaa taas yksi Tsernobyl (niinhän väitettiin ettei
sellainen ole mahdollista!) Niin mitenhän nämä laitteet toimivat sen sähkämagneet-
tisen pulssin jälkeen?

Onko jotain nykyaikaa tukeutua tuollaisen hyvin haavottuvan tekniikan käyttöön?

  luettu 5392 kertaa

Mitä mieltä olet nettiäänestyksen mahdollisuuksista ja riskeistä?

kirj. JuX, 04.08.2017, 11:55 @ Pauli Kiuru

Kyllä nettiäänestys varmastikin on tulevaisuutta. Tällä hetkellä koko netti on vielä niin uusi asia, että vanhempi osa väestöstä vääjäämättä jäisi aika suurelta osin sen ulkopuolelle. Sen sijaan nuorelle väelle kynnys vaikuttamiseen olisi mahdollisimman alhainen. Kun äänestysprosentit varsinkin nuorisolla ovat todella alhaiset, olisi muutoksella varmasti myös suuria vaikutuksia poliittiseen kenttään ja vallanjakoon.

Tuohan pitäisi varmastikin toteuttaa samalla tavalla kuin monet muutkin asiat, eli turvallisen pankkitunnistuksen kautta? Mutta kuinkahan se kontrolloitaisiin, että on se varmasti hänen äänensä, joka tunnuksia käyttää? Jotenkin tulee mieleen, että tuon äänioikeuden voisi vaikka myydä jollekin toiselle. Rahaton voi antaa pankkitunnuksensa jonkun toisen käyttöön äänestyksen ajaksi?

Tämän aika ei siis todellakaan ole vielä, mutta varmasti aikanaan tulee. Ongelmat ovat samansuuntaisia kuin käteisen rahan kanssa. Rahalaitokset ohjaavat ihmisiä nettiin ja jopa kännykän käyttöön rahaliikenteessä. Vanha kansa haluaa käyttää käteistä eikä ymmärrä hölänpöläystä moisista kotkotuksista. Ja ovat syystäkin käärmeissään kassapalvelujen alasvedosta.

  luettu 5405 kertaa

Mitä mieltä olet nettiäänestyksen mahdollisuuksista ja riskeistä?

kirj. raaka, 04.08.2017, 13:02 @ Pauli Kiuru

Vuosikymmeniä äänestämässä käyneenä mielestäni
kumpikaan äänestystapa ei ole toimiva.
Ehdottaisin että ehdokkaille annettaisiin jokaiselle numero ja
sitten kaikkien numeroidut pallot laitettaisiin lottokoneeseen ja
jonain lauantaiiltana arvottaisiin 200 numeroa ja se olisi siinä.
Päästäisiin varmaankin samaan kuin tähänkinasti,tulisi vain hieman
mielenkiintoisemmaksi.Ei tarvitsisi kenenkään valehdella eikä
käännellä takkiaan.Rahaakin säästyisi?

  luettu 5397 kertaa

Mitä mieltä olet nettiäänestyksen mahdollisuuksista ja riskeistä?

kirj. Lipponen, 04.08.2017, 14:56 @ raaka

Miten arvonta kunnallisvaaleissa?

  luettu 5380 kertaa

Mitä mieltä olet nettiäänestyksen mahdollisuuksista ja riskeistä?

kirj. raaka, 04.08.2017, 14:57 @ Lipponen

Vähemmän palloja.

  luettu 5393 kertaa

Mitä mieltä olet nettiäänestyksen mahdollisuuksista ja riskeistä?

kirj. vaari, 04.08.2017, 16:22 @ raaka

Vähemmän palloja.

No, tähän Paulin aloittamaan aiheeseen, on todellakin vaikeaa otta sellaista kantaa, että se edes tuntuisi viisaalta.
Mutta koska olen hieman "opiskellut" tätä netin käyttöä, niin olen pakoitettu sanomaan, kyllä se "nettiäänestyskausikin" vielä tulee.
Sitä vastaan on viisaasti argumentoitu täälläkin ja havaittu, kuinka epävarmalla pohjalla asiassa ollaan.

Jokuset ovat muistuttaneet, että voidaanhan pankkiasioissakin toimia netin kanssa. Ja oletan näin tapahtuvan vielä äänestyksessäkin?
Kunhan täällaiset vaarin tapaiset ovat siirtyneet tuonne "pitkäaikaisempaan nettimailmaan".

Oletampa vielä käyvän niin, että äänestysaktiivisuuskin lisääntyy samalla, joka olisi melko asiallinen juttu?

vaari.

  luettu 5384 kertaa

Mitä mieltä olet nettiäänestyksen mahdollisuuksista ja riskeistä?

kirj. raaka, 12.08.2017, 06:16 @ Lipponen

Toinen vaihtoehto kunnallisvaaleissa olisi
ankanuitto vaali.
Ankat puoluetunnuksilla ja numeroilla vappuna joka
neljäsvuosi yläpuolen veistöön,lähtöpaikka voisi siaita vihvuoren
sahan padolta tulisi hieman jännitymomenttia lisää,tuloskin
saattaisi olla tasaisempi.

  luettu 5270 kertaa
Keskustelun etusivulle
105911 viestiä 8419 viestiketjussa, 126 rekisteröitynyttä käyttäjää, 8 verkossa (0 rekisteröitynyttä, 8 vierasta)
Ota yhteyttä!