www.koskinverkko.com

koskinverkon etusivulle

Keskustelun etusivulle
Lineaarinen

Nyt tarvittaisiin onnea koska tieto puuttuu... (Yleistä keskustelua)

kirj. Siltainsinööri Jaatinen, 25.12.2018, 18:31

Ja terveisiä Kottaralle ym. ns. päättäjille, että olisiko vielä jotain mitä voisi tuhota?
https://www.iltalehti.fi/kotimaa/a/9237a1be-6922-4ece-99e4-4774daf6e1b4

  luettu 972 kertaa

Nyt tarvittaisiin onnea koska tieto puuttuu...

kirj. raaka, 25.12.2018, 20:16 @ Siltainsinööri Jaatinen

Eivåt jouda kiireiltään,työmaita pitää luoda ja uusia tasauskohteita haeskella
ja sepelithän voi saada sieltä sopivasti.Näin kehitys kulkee.

  luettu 819 kertaa

Nyt tarvittaisiin onnea koska tieto puuttuu...

kirj. Tavallinen Suomalainen 1, 25.12.2018, 20:29 @ Siltainsinööri Jaatinen

Ja terveisiä Kottaralle ym. ns. päättäjille, että olisiko vielä jotain mitä voisi tuhota?
https://www.iltalehti.fi/kotimaa/a/9237a1be-6922-4ece-99e4-4774daf6e1b4

Eihän tämmöset pikkukaupungin "pikkuherrat" pysty jarruttaan,jos ny edes haluavat, isoja koneistoja.Puhuvat vaan kehityksestä kun pitäs puhua tuhoomisesta, mitä ko. hanke on. Eikö?

  luettu 813 kertaa

Nyt tarvittaisiin onnea koska tieto puuttuu...

kirj. raaka, 26.12.2018, 04:24 @ Tavallinen Suomalainen 1

Meinaatko että vain maantasalleasti riittää päätäjillämme valtuudet kun
mennään siintä alaspäin halu ja toimivalta eivät riitä.Kuinka korkealle ylöspäin valtuudet riittäävät?Jospa emme tiedä kaikkea asian tiimoilta kuten mahdollisesti on tavasessakin?

  luettu 801 kertaa

Nyt tarvittaisiin onnea koska tieto puuttuu...

kirj. Tavallinen Suomalainen 1, 26.12.2018, 17:34 @ raaka

Meinaatko että vain maantasalleasti riittää päätäjillämme valtuudet kun
mennään siintä alaspäin halu ja toimivalta eivät riitä.Kuinka korkealle ylöspäin valtuudet riittäävät?Jospa emme tiedä kaikkea asian tiimoilta kuten mahdollisesti on tavasessakin?

https://www.youtube.com/watch?v=dJfP8ASWY5o
Kypsy . Eikö?

  luettu 772 kertaa

Nyt tarvittaisiin onnea koska tieto puuttuu...

kirj. raaka, 26.12.2018, 22:18 @ Tavallinen Suomalainen 1

Kun ei mitään muuta keksi vastaukseksi niin laittaa ralliksi ?

  luettu 746 kertaa

Nyt tarvittaisiin onnea koska tieto puuttuu...

kirj. Pälkäneeltä päin, 25.12.2018, 22:08 @ Siltainsinööri Jaatinen

Ja jos meillä olisi TAVASE-hanke toteutunut niin nyt luettaisiin samanalaisia juttua. "Kiinan pörssissä iloitaan ennennäkemättömistä voitoista".

  luettu 821 kertaa

Nyt tarvittaisiin onnea koska tieto puuttuu...

kirj. Pälkäneeltä päin, 27.12.2018, 19:24 @ Siltainsinööri Jaatinen

Pienen mietinnän jälkeen tuli ajatus että jo aikoinaan kaivetun kaivoksen läjityskaoista saadaan uudella tekniikalla aikaisempaa paremmin mineraalit talteen. Eli niistä kasoista voi hyvinkin löytyä se 300kg kultaa eikä edes tarvitse "kaivaa".

Kasoista löytynee myös kobolttia ja uraania. Mitkä molemmat ovat myytäviä tuotteita. Ja eikös sielä missä on kultaa ja arseenia, ole myös hopeaa?

Miksei suomalaiset ise käsittele kaivosjätteitä? Pitääkö aina käydä maksaa paikalle ulkomaalainen yritys?

  luettu 709 kertaa

Kysymys ministerille

kirj. Pauli Kiuru, 28.12.2018, 08:05 @ Pälkäneeltä päin

Eduskunnan puhemiehelle (to 27.12.2018)


Kaivoslain keskeisinä tavoitteina ovat kaivostoiminnan ja malminetsinnän yhteensovittaminen yhteiskunnallisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävällä tavalla. Lain tarkoituksen toteuttaminen edellyttää yleisten ja yksityisten etujen riittävää turvaamista. Tarkoituksena on myös turvata kuntien riittävät vaikutusmahdollisuudet päätöksenteossa. Kaivostoiminta aiheuttaa aina merkittäviä ympäristövaikutuksia. Taloudellisten intressien, raaka-aineiden riittävyyden turvaaminen ja ympäristöarvojen yhteensovittaminen on haastavaa.

Kaivostoiminnassa on Suomessa viime vuosina ilmennyt useita ympäristön kannalta kielteisiä tapahtumia: luvattomia hakkuita, vesistöjen pilaantumista ja jopa laittomia kaatopaikkoja. Kansalaisten luottamus ympäristöarvojen ja lupaehtojen kunnioittamisesta on koetuksella.

Kansainväliseen liiketoimintaan liittyy aggressiivista verosuunnittelua, vaikka lähtökohtaisesti kaivostoimintaan kohdistuu sama verotaakka kuin muuhun yritystoimintaan Suomessa. Useissa maissa kaivostoimintaan liittyy ”rojaltiveroja”, joiden ansioista ulkomaisten yhtiöiden toiminta hyödyttää taloudellisesti enemmän kohdemaata kuin Suomen tapauksessa.

Kaivostoiminnan loppuessa viranomaiset valvovat sulkemisen toteutumista lupaehtojen mukaisesti. Sulkemiskustannuksia varten määritellään sekä kaivosluvassa että ympäristöluvassa vakuudet, jotka tulee asettaa ennen toiminnan aloittamista. Vakuudet on määritelty tilanteisiin, joissa kaivostoiminta päättyy suunnitelmallisesti. Ne eivät siis kata ennakoimattomia tilanteita ja niiden kustannuksia.

Iltalehti kirjoitti verkkosivuillaan tiistaina 25.12.2018 Valkeakoskella vuonna 2019 avattavasta Kaapelinkulman kaivoksesta. Artikkelin mukaan kaivostoimintaa harjoittava Dragon Mining on listautumassa Hongkongin pörssiin. Värikkäästi otsikoitu ja kirjoitettu artikkeli on herättänyt huolta erityisesti valkeakoskelaisten keskuudessa. Kaivos sijaitsee noin neljän kilometrin päässä kaupungin keskustasta.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitämme asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavat kysymykset:

Onko syytä aloittaa kaivoslain uudistaminen niin, että ympäristöarvot ja kuntien vaikutusmahdollisuudet tulevat paremmin huomioiduksi?

Ovatko muut lait, kuten ympäristönsuojelulaki ja vesiensuojelulaki, ajan tasalla kaivostoiminnan ympäristövaikutukset huomioiden?

Ovatko vakuus- verotuskäytännöt riittäviä ympäristön ja Suomen kansallisen edun näkökulmista?

Tulisiko lupaprosesseja muuttaa siten, että valvovalla viranomaisella olisi mahdollisuus tarkentaa lupaehtoja ja vakuuksia joustavasti ilman uutta lupakäsittelyä, mikäli hankkeen riskit toiminnan alettua näyttävät olevan lupavaiheessa arvioitua suurempia?

Onko Valkeakosken Kaapelinkulman kaivoshankkeessa riittävästi huomioitu kuntalaisten ja kunnan näkemyksiä ja ovatko vakuudet riittäviä, jos kaivostoiminnassa ilmenee yllätyksiä tai jos toiminta joudutaan keskeyttämään suunnittelemattomasti?


Pauli Kiuru (kok)
Timo Heinonen (kok)

  luettu 695 kertaa

Kysymys ministerille

kirj. Tavallinen Suomalainen 1, 28.12.2018, 11:13 @ Pauli Kiuru

On se erikoista "heräämistä" Kaivoslain epäkohtiin.Aikaa ois ollu 1700l lähtien.On monet vaalitkin ollut tulossa että kylläpaikkoja ois ollu..Melkosta jeesustelua ja myöhännäisherännäisyyttä.Eikö?
https://www.rapport.fi/journalistit/saana-katila/professori-tahvonen-suomen-kaivoslaki-yllyttaa-luonnonvarojen-ryostokayttoon

  luettu 682 kertaa

Kysymys ministerille

kirj. raaka, 28.12.2018, 15:01 @ Tavallinen Suomalainen 1

Eivät ole kellot olleet herättämässä aikaisempiakaan hallituksia joissa ovat ihannoimasi poulueet olleet vetureina,nytkö pitäisi tämän pa..ka hallituksen joka ei mielestäsi ole saanut mitään aikaan korjata tämäkin asia?Jätä seuraavallekkin hallitukselle jotain tekemistä!

  luettu 677 kertaa

Kysymys ministerille

kirj. KMS, 29.12.2018, 00:31 @ Pauli Kiuru

Suomi on ulkomaisten kaivosjättien siirtomaa, lainsäädännön osalta kaivosten banaanivaltio. Lakimme mahdollistaa kelle vaan kaivosalueiden valtaamisen ja kaivannaisten etsimisen mistä vaan, eikä kallioperästä louhituille arvokkaille mineraaleille laiteta hintaa.

Australialainen Dragon Mining Oy on yksi niistä ulkomaisista kaivosyhtiöistä, jotka hyödyntävät Suomen kaivoslain mukaista kaivosalueen valtaamisoikeutta, jolla kaivosjätit hyödyntävät kansallisvarallisuuttamme pilkkahintaan.

Luonnonrikkauksistamme saadut tuotot omistajat hyödyntävät täysimääräisesti suomalaisen verottajan ulottumattomiin aggressiivista verosuunnittelua ja veroparatiiseja hyödyntäen.

Kun lopulta kaivostoiminta päättyy kannattamattomuuteen tai konkurssiin, niin paikallisten asukkaiden syliin ja veronmaksajien käsiin jää iso avolouhos, raiskattu luonto ympäristösaasteineen. Piikki on auki veronmaksajilla, kun kaivosyhtiö on jo valtaamassa seuraavaa kohdetta. Näin meillä banaanivaltiossa.

Suomen kaivoslakia tulisikin uudistaa mahdollisimman pian. Huomiota herättää Mika Lintilän toteamus Ilta-Sanomissa, että "ympäristönsuojelu- ja vesistönsuojelulait ovatkin nykyään kaivoslakia merkittävimpiä ”valtalakeja”".

Kokoomus on ollut hallituksessa vuodesta 1987 lähtien yhtä vaalikautta lukuunottamatta. Kaivoslakia olisi ollut mahdollisuus uudistaa moneen kertaan tuona aikana, mutta kun kaivosyhtiöt ovat olleet kokoomuksen erityisessä suojeluksessa.

Mutta nyt, kun valtamedia on ottanut asian näyttävästi esille, herää kokoomuksen napinpainajat Kiuru ja Heinonen. Onhan vaalit tulossa ja esille täytyy päästä, vaikka omat ministeri ovat hallituksessa.

Ministeri vastaa kysymyksiin aikanaan mitä vastaa, mutta kaivoslaki pysyy koskemattomana ainakin tällä vaalikaudella.

Myös Kaapelinkulman kaivokseen ei Paulilta aikaisemmin riittänyt kiinnostusta, vaikka kaivoksen avaamisesta on keskusteltu jo vuosi tolkulla. Missä olit silloin, kun Kaapelinkulman kaivoshanketta on käsitelty ja siitä kekusteltu?

Tarkoituksena on myös turvata kuntien riittävät vaikutusmahdollisuudet päätöksenteossa. Kaivostoiminta aiheuttaa aina merkittäviä ympäristövaikutuksia.

Mitä aiot tehdä Kaapelinkulman lähteiden ja ympäristön tuhoamisen estämiseksi?

Kaivostoiminnassa on Suomessa viime vuosina ilmennyt useita ympäristön kannalta kielteisiä tapahtumia: luvattomia hakkuita, vesistöjen pilaantumista ja jopa laittomia kaatopaikkoja. Kansalaisten luottamus ympäristöarvojen ja lupaehtojen kunnioittamisesta on koetuksella.

Talvivaaran ympäristötuhot ovat mittavat ja korvaamattomat. Yhtenä Talvivaaran omistajista olit tuolloin lojaali Pekka Perän rikolliselle toiminnalle. Talvivaaraan/Terrafameen on pumpattu noin miljardi euroa veronmaksajien rahaa. Milloinka oletat veronmaksajien saavan "sijoituksensa" takaisin?


Kansainväliseen liiketoimintaan liittyy aggressiivista verosuunnittelua, vaikka lähtökohtaisesti kaivostoimintaan kohdistuu sama verotaakka kuin muuhun yritystoimintaan Suomessa. Useissa maissa kaivostoimintaan liittyy ”rojaltiveroja”, joiden ansioista ulkomaisten yhtiöiden toiminta hyödyttää taloudellisesti enemmän kohdemaata kuin Suomen tapauksessa.

Miksi kannatit eduskunnassa veronkierron helpottamista kannattamalla hallintarekisterilakia?

Miten aiot toimia "rojaltiverotuksen" aikaansaamiseksi?


Kaivostoiminnan loppuessa viranomaiset valvovat sulkemisen toteutumista lupaehtojen mukaisesti. Sulkemiskustannuksia varten määritellään sekä kaivosluvassa että ympäristöluvassa vakuudet, jotka tulee asettaa ennen toiminnan aloittamista. Vakuudet on määritelty tilanteisiin, joissa kaivostoiminta päättyy suunnitelmallisesti. Ne eivät siis kata ennakoimattomia tilanteita ja niiden kustannuksia.

Kuinka suuret ympäristötuhon vakuuksien tulisi olla Kaapelinkulmalla? Entä Talvivaarassa?

Vakuuksien suuruutta määriteltäessä tulisi ottaa huomioon myös yrityksen johdon vastuu toiminnasta. Eiköhän johtajilla vastuun ottaminen kiinnostaisi, kun vakuutena olisi heidän koko omaisuus riskien realisoituessa.

Onko Pauli yhtään huolissaan tulevasta soteuudistuksesta, jossa kokoomuksen tavoitteena on saattaa Suomen kansainvälisestikin hyvin toimivat sosiaali- ja terveyspalvelut yksityisten ylikansallisten terveysjättien rahastuksen kohteiksi voittojen valuessa veroparatiiseihin? Onkohan tässä vakuudet kunnossa?

https://www.iltalehti.fi/kotimaa/a/9237a1be-6922-4ece-99e4-4774daf6e1b4

https://www.is.fi/paakirjoitus/art-2000005947808.html

  luettu 646 kertaa

Kysymys ministerille

kirj. NMKY, 29.12.2018, 03:53 @ KMS

Koitatko sanoa, että on ihan oikeutettua sanoa Banaanivaltio myös muista maista ilman, että joudun siitä oikeuteen kiihottamisesta kansanryhmää vastaan?

Vai onko se vain oikeutettua, silloin kun kyseessä on oma valtiomme jonka linjasta et ole samaa mietä? Tosiasia kaivostoiminnassa on se, että meillä ei ole rahallisia resursseja hyödyntää maaperässämme olevia malmivaroja. Ok, ne voidaan jättää kaivamattakin, mutta se ei ole kenenkään etu.

  luettu 641 kertaa

Kysymys ministerille

kirj. Jussi, 29.12.2018, 22:09 @ KMS

Mitä itse olet tehnyt asian eteen?
Silmäilin huolestuneiden kansalaisten allekirjoituksia kaivosta vastaan, eipä paljon näkynyt paikallisten kunnallispolitikkojen allekirjoituksia... paitsi tietenkin teuvo suoraselkäisenä, kuten aina ja varmaan joku muukin, mutta muille asia tuntuu olevan fine... :D

https://www.adressit.com/signatures.php?tunnus=ei_kultakaivosta_valkeakosken_kaapelinkulmalle&page_number=91&num_rows=10

Se, että Kiuru ottaa kissan pöydälle ja virittelee keskustelua kivikautisesta laista, oli vaalit tulossa tai ei on meille huolestuneille kansalaisille hyvä asia.. parempi myöhään, kun ei milloinkaan.. :D
Todella ala-arvoista ja kuvottavan, oksettavaa on populistisesti hyökätä aloitteen tekijää vastaan ja kysenalaistaa motiivit, kun itsellä tai puoluetovereilla on ollut mahdollisuus ottaa sama pa$ka kaivoslaki puheenaiheeksi jo kymmeniä tai jopa satojavuosia sitten.. :D
Hyvä Pauli!

  luettu 637 kertaa

Kysymys ministerille

kirj. JuX, 29.12.2018, 22:26 @ KMS

Vaalit lähestyvät, on suorastaan pakko alkaa vetää naruista, jotka tuovat mahdollisia ääniä.

Kaivoksia on aina ollut ja tulee olemaan. Jos suomalaiset eivät itse usko alaan, joku muu uskoo. Mitään ei ole pilattu tai menetetty lopullisesti vanhojenkaan kaivosten vuoksi.

Itse uskon kovasti tuohon Sotkamon uuteen tulemiseen. Myös Kainuussa usko on kova. Siellä kaivataan työpaikkoja ja näyttää siltä, että ympäristöasiat alkavat olla hyvällä mallilla.

Kauhea valitus ja uho on täällä päällä uudesta kaivoksesta. Firman tiedotus on ollut ihan asiallista. Jos on jotain negatiivista matkan varrella ollut, asioita on laitettu kuntoon. Nähdäkseni valittajat ovat saaneet enemmän mediahuomiota.

  luettu 623 kertaa

Kysymys ministerille

kirj. Jussi, 29.12.2018, 22:37 @ JuX

Kauhea valitus ja uho on täällä päällä uudesta kaivoksesta. Firman tiedotus on ollut ihan asiallista. Jos on jotain negatiivista matkan varrella ollut, asioita on laitettu kuntoon. Nähdäkseni valittajat ovat saaneet enemmän mediahuomiota.

En usko, että kyseessä on uho tai turha valitus, vaan aiheellinen huoli asuinympäristöstä... :D Onhan kaivos tulossa asutuksen ja vesistöjen lähistölle, minkä se todennäköisesti osin saastuttaa rikastetuilla hulevesillä, vain muutaman sadankilon takia, mistä ei jää latiakaan tälle yhteisölle... :D

..joten kansalaisten mielipiteitä kun vaalien alla kuunnellaan, niin voisin kuvitella, että kiuru saa taaksensa muitakin kansanedustajia yli puoluerajojen... :D

  luettu 619 kertaa

Kysymys ministerille

kirj. JuX, 29.12.2018, 23:04 @ Jussi

Kauhea valitus ja uho on täällä päällä uudesta kaivoksesta. Firman tiedotus on ollut ihan asiallista. Jos on jotain negatiivista matkan varrella ollut, asioita on laitettu kuntoon. Nähdäkseni valittajat ovat saaneet enemmän mediahuomiota.


En usko, että kyseessä on uho tai turha valitus, vaan aiheellinen huoli asuinympäristöstä... :D Onhan kaivos tulossa asutuksen ja vesistöjen lähistölle, minkä se todennäköisesti osin saastuttaa rikastetuilla hulevesillä, vain muutaman sadankilon takia, mistä ei jää latiakaan tälle yhteisölle... :D

..joten kansalaisten mielipiteitä kun vaalien alla kuunnellaan, niin voisin kuvitella, että kiuru saa taaksensa muitakin kansanedustajia yli puoluerajojen... :D

Kun kaivostoimintaa Suomessa harjoitetaan, suurin osa tuloista jää tänne, kun paikallisia ihmisiä ja yrityksiä työllistetään. Jos firmalle kaikkien menojen jälkeen alariville jotain jää, on se palkkio riskistä. On suorastaan mahtavaa, että Terrafamen raunioille syntyy uutta, jopa kannattavaa toimintaa. Koskin kultakaivos on tosin pientä puuhastelua enkä usko sen vaikuttavan ympäristöön juuri mitenkään. Saas nähdä sitten, hyvähän se on, että keskustellaan ja ihan asiallisesti.

  luettu 606 kertaa

Kysymys ministerille

kirj. Jussi, 29.12.2018, 23:20 @ JuX

Koskin kultakaivos on tosin pientä puuhastelua enkä usko sen vaikuttavan ympäristöön juuri mitenkään. Saas nähdä sitten, hyvähän se on, että keskustellaan ja ihan asiallisesti.

Nyt keskustellaan asiallisesti, koska asia ei ole leikinasia... :D
Kuten jo sanoit, kultakaivos on pientä puuhastelua bisneksen kannalta, mutta ympäristöriskit ovat lähistön asukkaille ja molemmille vesistöille olemassa oleva fakta.. kyllä oma asuinympäristö ja yhteisö pitää olla kultaakin kalliimpi...

  luettu 601 kertaa

Kysymys ministerille

kirj. Mauri Mäkinen, 30.12.2018, 07:13 @ Jussi

Hyvä Jussi ja raaka. On tärkeää kirjoitella siihen tyyliin, kuin olette tehneet!
Miksikö, no siksi, että tuotte esiin asiallisia näkökantoja ja se ei sovi näille
dumari aivopestyille, eikä varsinkaan näille Pietarin trolliopiston opetuslapsille esim juuksu ja hänen salanimimerkkinsä kms! Haisee pahasti narsismille tämän
harhanäkyjä (pravda) näkevän kaksoisolennon räkimiset sinne ja tänne!
Hyh kun alkoi kaalisoppa/mahorkka haisemaan! Em alkoi kiihtyä! Hyvä, eikö?

Katsokaas vaalleemman ja tummemman punaiset toverit, mikä oli otsikko! Juttunne
ei ollut sinne päinkään!
Kyllä saisi se trolliopisto antaa vähän hyvien käytöstapojen opetustakin! Eikö?

  luettu 599 kertaa

Kysymys ministerille

kirj. JuX, 31.12.2018, 10:27 @ Mauri Mäkinen

Hyvä Jussi ja raaka. On tärkeää kirjoitella siihen tyyliin, kuin olette tehneet!
Miksikö, no siksi, että tuotte esiin asiallisia näkökantoja ja se ei sovi näille
dumari aivopestyille, eikä varsinkaan näille Pietarin trolliopiston opetuslapsille esim juuksu ja hänen salanimimerkkinsä kms! Haisee pahasti narsismille tämän
harhanäkyjä (pravda) näkevän kaksoisolennon räkimiset sinne ja tänne!
Hyh kun alkoi kaalisoppa/mahorkka haisemaan! Em alkoi kiihtyä! Hyvä, eikö?

Katsokaas vaalleemman ja tummemman punaiset toverit, mikä oli otsikko! Juttunne
ei ollut sinne päinkään!
Kyllä saisi se trolliopisto antaa vähän hyvien käytöstapojen opetustakin! Eikö?

Terve Pravda, Mauri Mäkinen on hyvä keksintö. Kantasi itse asiaan oli?

  luettu 539 kertaa

Kysymys ministerille

kirj. Urho Kivinen, 30.12.2018, 07:17 @ JuX

Olisi mielenkiintoista saada tietää millaisilla rahasummilla vaaleenpunaisa tois-
ten taskuilla kävijöitä, on maasutettu Walkiakoskella, Aussien kaivosfirman toimesta?

  luettu 590 kertaa

Kysymys ministerille

kirj. KMS, 30.12.2018, 02:13 @ JuX

Vaalit lähestyvät, on suorastaan pakko alkaa vetää naruista, jotka tuovat mahdollisia ääniä.

Kyllä, kyllä. Ääniä tulee saada, jotta pääsee eduskuntaan. Mutta kun äänten kalastelu perustuu pelkkään populismiin, niin asia tulee nostaa esille.

Kokoomus on hallituspuolue, mutta keväällä ei Kokoomuksella/Kiurulla ollut mitään huomauttamista tai uudistamistarvetta kaivoslakiin.

Valtteri Aaltonen bloggaa:

"Keväällä eduskunta kirjautti ns. CETA-vapaakauppasopimuksen käsittelyn yhteydessä lausuman, jolla se edellytti hallitukselta kaivoslain korjaamista. No edustakuntahan vain perustuslain mukaan käyttää Suomessa ylintä valtiovaltaa, joten niitä korjaavia toimia ei ole hallitukselta tullut. Kaivoslaki on huono Suomelle, mutta erittäin hyvä isoille kansainvälisille kaivosyhtiöille. Sen vuoksi sitä suojataan vahvalla lobbausvoimalla. Hallitus teettikin oman selvityksensä kaivoslain uudistamistarpeista samalla yksityisellä asianajotoimistolla, joka on aikaisemmin lobannut kaivosyhtiöiden puolesta voimassa olevaa kaivoslakia nykyiseen muotoonsa. Osaatteko muuten arvata, ettei selvityksessä löytynyt korjaamistarpeita?"

Kovin on ruusuinen näkemys sinulla Suomen kaivostoiminnasta.
Ilmeisesti ympäristöongelmia ei ole ja kaivoslakiakaan ei mielestäsi tarvitse uusia? Ja valtausmalli ja kansallisvarallisuuden "ryöstökin" on OK?

Eiköhän Talvivaaran/Terrafamen miljardille olisi löytynyt paljon järkevämpiäkin työllistämiskohteita?

Alla vielä ote Valtteri Aaltosen blogista:

"Nykyinen kaivoslaki on vuodelta 2011. Se on siinä mielessä varsin poikkeuksellinen, että Suomen valtiolla ei laissa katsota olevan mitään etuoikeutta Suomessa sijaitseviin kaivannaisesiintymiin, vaan kuka vaan voi tulla ja hyödyntää niitä. Kaivoslain ajattelu perustuu siis edelleen 1700-luvulta periytyvään valtausmalliin. Tämä on nykyään suht poikkeuksellinen tapa käsitellä mineraalien tapaisia arvokkaita uusiutumattomia luonnonvaroja. Useimmissa verrokkimaissa valtio omistaa tämän kaltaiset luonnonrikkaudet ja myöntää lupia niiden hyödyntämiseen. Suomen toimintatavan absurdiuden voi ymmärtää miettimällä esim. tilannetta, jossa kuka tahansa voisi mennä Norjaan tai Venäjälle, ilmoittaa vallanneensa sieltä jonkin öljyrikkaan alueen ja aloittaa öljynporauksen omaan laskuunsa. Siltä varalta, että joku haluaisi yrittää, niin voin kertoa ettei onnistu."

Kannattaa lukea Aaltosen blogi kokonaisuudessaan.

http://valtteriaaltonen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/266546-kaivoslaki-on-uudistettava

  luettu 603 kertaa

Kysymys ministerille

kirj. raaka, 03.01.2019, 04:27 @ KMS

Jos kysymyksessä olisi matulaki tai vihapuhelaki niin se olisi ensiviikolla valmis ja voimassa toverit ja suvakit asia vireille niin vielä kaivos ehditään
torpata.Keksikää itse kuinka siintä voitte saada tuottavan bisneksen itselenne
kuten matuista.Tuhovoimaltaan kaivos tosin ei ole samaa luokkaa.

  luettu 468 kertaa

Nyt tarvittaisiin onnea koska tieto puuttuu...

kirj. Pälkäneeltä päin, 31.12.2018, 18:51 @ Siltainsinööri Jaatinen

Tällä tietoa kaivaminen/erottelu/rikastaminen alkaa 15.1.2019. Lienee hyvä olla paikalla katsomassa kuka on kaivosyrittäjä koska ELY-keskuksella oli tiedossa kaivoksen omistaja: Dragon Mining, muttei kaivosyrittäjää. Mitähän kieltä sielä tullaan puhumaan? Ja kuka maksaa palkat kenellekkä?

Yhtä kaikki: Hyvää alkavaa vuotta kaikille.

  luettu 539 kertaa

Nyt tarvittaisiin onnea koska tieto puuttuu...

kirj. JuX, 31.12.2018, 19:04 @ Pälkäneeltä päin

Tällä tietoa kaivaminen/erottelu/rikastaminen alkaa 15.1.2019. Lienee hyvä olla paikalla katsomassa kuka on kaivosyrittäjä koska ELY-keskuksella oli tiedossa kaivoksen omistaja: Dragon Mining, muttei kaivosyrittäjää. Mitähän kieltä sielä tullaan puhumaan? Ja kuka maksaa palkat kenellekkä?

Yhtä kaikki: Hyvää alkavaa vuotta kaikille.

Pälkäneeltä on lyhyt matka lähteä katsomaan. Eiköhän nuo kaikki ihmiset ole Dragon Mining Oy:llä töissä ja ihan suomalaisia? Viimeisen tilinpäätöksen mukaan väkeä on n. 60 henkeä ja hyvää tulosta tekevät.
En viitsi laittaa linkkiä, mutta ei löydy Saksasta eikä hörhömediasta.

Rauhallista vuodenvaihdetta ja ensi vuonna kannattaa katsella näitä kotimaankin uutisia!

  luettu 533 kertaa

Nyt tarvittaisiin onnea koska tieto puuttuu...

kirj. Pälkäneeltä päin, 31.12.2018, 20:17 @ JuX

Kirjoittaminen on vaikea laji, sitä olen sanonut ennenkin. Siinä helposti kirjoittaa niin ettei lukija ymmärrä viestin tarkoitusta.

Tuo kaivos on tietenkin Dragon Miningin aluetta. Mutta tiettävästi Dragon Mining ei sielä aloita kaivuita vaan joku toinen yritys/henkilö. Ja se on se kaivosyrittäjä. Ei Dragon Minig. Kaivostoiminta vain alihankitaan esim. taholta jolle sopii mennä konkurssiin ettei tarvitse esim. puhdistaa ympäristöä tai ennallistaa vahinkoja. Siis eräänlainen bulvaani.

Ja minä kun luulin että Dragon Mining on Kiinalainen yritys. Kaikkea sitä oppii kun vanhaksi elää.

  luettu 530 kertaa

Nyt tarvittaisiin onnea koska tieto puuttuu...

kirj. Tavallinen Suomalainen 1, 31.12.2018, 20:57 @ Pälkäneeltä päin

Kaivostoiminta vain alihankitaan esim. taholta jolle sopii mennä konkurssiin ettei tarvitse esim. puhdistaa ympäristöä tai ennallistaa vahinkoja.

Töissään kaivosyhtiö voi käyttää vaikka ketä mutta vastuu kuuluu luvanhakijalle. Eikö?

  luettu 529 kertaa

Nyt tarvittaisiin onnea koska tieto puuttuu...

kirj. JuX, 31.12.2018, 23:20 @ Tavallinen Suomalainen 1

Kaivostoiminta vain alihankitaan esim. taholta jolle sopii mennä konkurssiin ettei tarvitse esim. puhdistaa ympäristöä tai ennallistaa vahinkoja.

Töissään kaivosyhtiö voi käyttää vaikka ketä mutta vastuu kuuluu luvanhakijalle. Eikö?

Eiköhän tuo Dragon Mining Oy pyöritä kaivostoimintaa ja tuskin minkään yrityksen intressissä on alihankkijoiden konkurssi. Uskomatonta höpinää, jooko? Ei kannata lähteä etukäteen spekuloimaan asioita, joista ei tiedä.
Kaikki ovat viisaampia, kun kuokka on lyöty turpeeseen.

  luettu 523 kertaa

Nyt tarvittaisiin onnea koska tieto puuttuu...

kirj. Nix nax, 01.01.2019, 06:32 @ JuX

Kaikki ovat viisaampia, kun kuokka on lyöty turpeeseen.

Ja myöhäistä!

  luettu 519 kertaa

Nyt tarvittaisiin onnea koska tieto puuttuu...

kirj. Pälkäneeltä päin, 01.01.2019, 11:30 @ JuX

Otetaan nyt sitten konkreettinen esimerkki:

Talvivaaran kaivoksen nykyinen operaattori on Terrafame ja kaivosyrittäjä on Ahtium Oyj. Jossa on mukana sellainen taho kuin Galena asset Management SA, joka on rekisteröity Sveitsiin 20.12.2016.

Kuinkas monta nimeä jo tässä vaiheessa on?

https://www.tekniikkatalous.fi/summa_premium/2013-12-30/Kerran-viel%C3%A4-pojat-3317000.html

  luettu 510 kertaa

Nyt tarvittaisiin onnea koska tieto puuttuu...

kirj. Tavallinen Suomalainen 1, 01.01.2019, 11:59 @ Pälkäneeltä päin

Otetaan nyt sitten konkreettinen esimerkki:

Talvivaaran kaivoksen nykyinen operaattori on Terrafame ja kaivosyrittäjä on Ahtium Oyj. Jossa on mukana sellainen taho kuin Galena asset Management SA, joka on rekisteröity Sveitsiin 20.12.2016.

Kuinkas monta nimeä jo tässä vaiheessa on?

https://www.tekniikkatalous.fi/summa_premium/2013-12-30/Kerran-viel%C3%A4-pojat-3317000.html

Kyllä siinä lupaehtojen valvojilla työtä riittää,kun kaivosyhtiön usein vielä ostavat Ko.virkamiehen omiin leipiinsä luvat toimintaan saatuaan..Yleensä nämä esiintymät Suomen valtion omistamien yhtiöiden etsimiä ja markkinoimia kansainvälisille kaivosyhtiöille.Jutun lopussa oli maininta "tämä juttu on syvältä" Eikö?

  luettu 510 kertaa

Nyt tarvittaisiin onnea koska tieto puuttuu...

kirj. Pälkäneeltä päin, 01.01.2019, 16:18 @ Tavallinen Suomalainen 1

Kyllä. Ja kun vielä eilen ei Pirkanmaan ELY-keskuksen työntekijä tiennyt kuka Kaapelinkulman kaivosessa alkaa kaivamaan. Se on merkillistä kun sentään tiedetään että koska.

Ja kuten aiemminkin olen sanonut, soisi että nämä kaivostoiminnat Suomessa olisivat suomalaisten yritysten käsissä. Sillä osaamme me itsekkin jalostaa mineraalit metalleiksi. Arvometalleista puhumattakaan. Jolloin valtion kassa täyttyisi jalosteiden ulkomaankaupasta sen sijaan että nyt se ei täyty kuin mahdolliseti paikallisten ihmisten tuloverotuksesta. Josta siitäkin saattaa osa lipsahtaa ulkomaille sen mukaan mihin maahan kenenkin palkka maksetaan.

Huomaan että entinen kommunistini nostaa päätään tällaisissa asioissa.

  luettu 511 kertaa

Nyt tarvittaisiin onnea koska tieto puuttuu...

kirj. Tavallinen Suomalainen 1, 01.01.2019, 16:31 @ Pälkäneeltä päin

Eikös Talvivaara ollu Kotimainen.Eikö?

  luettu 509 kertaa

Nyt tarvittaisiin onnea koska tieto puuttuu...

kirj. JuX, 01.01.2019, 22:42 @ Pälkäneeltä päin

Kyllä. Ja kun vielä eilen ei Pirkanmaan ELY-keskuksen työntekijä tiennyt kuka Kaapelinkulman kaivosessa alkaa kaivamaan. Se on merkillistä kun sentään tiedetään että koska.

Ja kuten aiemminkin olen sanonut, soisi että nämä kaivostoiminnat Suomessa olisivat suomalaisten yritysten käsissä. Sillä osaamme me itsekkin jalostaa mineraalit metalleiksi. Arvometalleista puhumattakaan. Jolloin valtion kassa täyttyisi jalosteiden ulkomaankaupasta sen sijaan että nyt se ei täyty kuin mahdolliseti paikallisten ihmisten tuloverotuksesta. Josta siitäkin saattaa osa lipsahtaa ulkomaille sen mukaan mihin maahan kenenkin palkka maksetaan.

Huomaan että entinen kommunistini nostaa päätään tällaisissa asioissa.

Monien mielissä herää kysymys, miksi kaivostoiminta ei kiinnosta suomalaisia? Yksi syy lienee, että Talvivaara meni ns. vihkoon ja tuhannet kansalaiset menettivät rahaa sijoittaessaan siihen. Koko alan maine ryvettyi ymristöasioiden vuoksi ja kun muualtakin tuli huonoja uutisia, ei kukaan varmaan enää uskalla lähteä harrastamaan ko. toimintaa.
Kaivoslaki sallii ulkomaiset yrittäjät ja voiko nämä sitten etukäteen tuomita täysin laillisesta toiminnasta? Malmeja ja mineraaleja tarvitaan kuitenkin.

  luettu 492 kertaa

Merkillisiä sattumia, taas viime aikoina

kirj. Pannu merkille, 02.01.2019, 06:24 @ JuX

Kylläpä nyt vaaleemman punaset lykkää tuota seli, seliä! Herää epäilys, että
tuolla aiemmin esitetty kysymys sopivien toverien ostamisesta ja maasuttamisesta
pitääkin paikkansa!
Se on vähän niinkuin aiemmin köyhä työväenyhdistys alkoikin puleeraamaan pää-majaansa! Yhtäkkiä ja noin vain!

  luettu 497 kertaa

Nyt tarvittaisiin onnea koska tieto puuttuu...

kirj. Pälkäneeltä päin, 03.01.2019, 10:31 @ Siltainsinööri Jaatinen

No, ainakin osaa ihmisistä kiinnostaa mitä omassa elinympäristössä tapahtuu. Ei vielä kuuitenkaan demokratian toteutumiseen tarvittavaa määrää. Mutta osaa kuitenkin.

Olikos se niin että valitusten käsittelyyn kuluu keskimääerin 130 päivää. Eli siis 115 päivän päästä pitäisi kaivos olla "tyhjä".

  luettu 459 kertaa
Keskustelun etusivulle
108041 viestiä 8548 viestiketjussa, 131 rekisteröitynyttä käyttäjää, 8 verkossa (0 rekisteröitynyttä, 8 vierasta)
Ota yhteyttä!